سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

فهرست مطالب

وکالت بلاعزل در حقوق ایران و آثار آن بین طرفین

 

وکالت بلاعزل در حقوق ایران و آثار آن بین طرفین

شما می توانید جهت مشاوره با شماره 02186129208 تماس حاصل فرمایید

مستندبه ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید .اولین نتیجه‌ای که از این تعریف گرفته می شود این است که عقد وکالت مبتنی بر اعطای نیابت است به همین جهت نیز از جمله عقود اذنی به شمار می‌آید. پذیرفتن این امر که عقد وکالت در زمره عقود اذنی است حکایت از جایز بودن عقد وکالت دارد .بدیهی است که اعطای نیابت و دادن اذن چه به طور صریح و یا ضمنی برای هیچ یک از طرفین ایجاد التزام نمی کند و لذا هر کدام از طرفین به واسطه این امر مجاز به رجوع از اذن خود و یا استعفا می باشند .

وکالت بلاعزل در حقوق ایران و آثار آن بین طرفین

شما می توانید جهت مشاوره با شماره 02186129208 تماس حاصل فرمایید

 

یکی از راهکارهایی که امروزه موجب تسهیل در امور اجتماعی و اقتصادی اشخاص شده است توسل به وکالت و برگزیدن وکیل برای انجام اموری است که یا تخصص آن را ندارند و یا وقت کافی برای پیگیری آن را ندارند.

 وکالت بلاعزل در حقوق ایران و آثار آن بین طرفین
وکالت بلاعزل در حقوق ایران و آثار آن بین طرفین

وکالت بلاعزل در حقوق ایران و آثار آن بین طرفین

شما می توانید جهت مشاوره با شماره 02186129208 تماس حاصل فرمایید

 

 هدف و انگیزه موکل یا وکیل حسب مورد متفاوت است موکل می تواند با انتخاب وکیل از دانش و تجربه و تخصص او به بهترین وجه استفاده نماید وکیل نیز به نمایندگی از موکل اعمال حقوقی مورد نظر را انجام می دهد

باید توجه داشت که وکالت منحصر به وکالت دادگستری نیست بلکه در هر امری که موکل بتواند آن را انجام دهد می تواند به دیگری وکالت دهد که آن کار را انجام بدهد به عبارت دیگر عقد وکالت قراردادی است که میان مردم رواج بسیار دارد که به موجب آن یکی از طرفین یعنی موکل و طرف دیگر یعنی وکیل را برای انجام امری نایب خود می نماید .چون وکالت عقدی مبتنی بر اعطای نیابت و تفویض اذن است بنابراین هم اذن دهنده یعنی موکل می تواند از اذن خود رجوع نماید و هم وکیل حق استعفادارد

وکالت بلاعزل در حقوق ایران و آثار آن بین طرفین

شما می توانید جهت مشاوره با شماره 02186129208 تماس حاصل فرمایید

وکلا نیز برای آنکه به ثبات وضعیت حقوقی خود مطمئن باشند اغلب تمایل دارند وکالت به‌صورت بلاعزل به آنها اعطا شود بدین منظور و به انگیزه ایجاد یک رابطه پایدار و غیر قابل فسخ برخی به وکالت بلاعزل یا وکالت بدون استعفا روی می آورند که ماده ۶۷۹ قانون مدنی وکالت بلاعزل را پذیرفته است

وکالت بلاعزل در حقوق ایران و آثار آن بین طرفین

شما می توانید جهت مشاوره با شماره 02186129208 تماس حاصل فرمایید

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)