وكيل متخصص در أمور شهرداري

وكيل متخصص در اصلاحیت ذاتی کمیسیون ماده 77 پس از پرداخت عوارض و خدمات به شهرداری

وكيل متخصص در أمور شهرداري کمیسیون های شهرداری متناسب با وظایفی که قانون به آنها محول کرده است تشکیل شده اند

و از نظر قانونی توانسته اند حقوق متقابل مردم و شهرداری را تضمین کنند. در نتیجه ، سیستم های بررسی و معاینه در

قانون پیش بینی شده است. قانون شهرداری و قانون نوسازی و توسعه شهری پنج کمیسیون مهم را برای رسیدگی به

موارد فوق پیش بینی کرده است:

این کمیسیون در ماده 8 قانون نوسازی و توسعه شهری ذکر شده است
کمیسیون ، بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها
کمیسیون ماده 77
کمیسیون ماده 99

کمیسیون ماده 100

یکی از کمیسیون های کمون کمیسیون بخش 77 است که به اختلافات و شکایات مربوط به عوارض و هزینه خدمات پرداختی

مودیان به کمون ها می پردازد. صلاحیت ذاتی و محلی این مرجع بسیار مهم است و در این زمینه روش خاصی پیش بینی نشده است.

یکی از موضوعات اصلی صلاحیت ذاتی کمیسیون کمی این است:

پس از صدور فرم محاسبه عوارض و قبل از طرح موضوع به کمیسیون بند 77 ، و اگر مودی عوارض درخواستی را پرداخت کرده باشد ،

آیا می تواند شکایتی را به کمیسیون بند 77 ارائه کند تا ادعای دریافت غیرقانونی این وجوه را داشته باشد و درخواست بررسی کند ؟

در مورد اقتدار این مقام نظر قوی وجود دارد که دلایل آن این است:

وكيل تخصصي شهرداري

پذیرش بقای حوزه قضایی در صورت شک
وكيل متخصص وكيل متخصص در أمور شهرداري تنها مرجع رسیدگی به اختلافات و شکایات مربوط به عوارض و قیمت خدمات

که ماده 8 آیین نامه اجرایی جمع آوری و اخذ عوارض توسط شورای اسلامی شهر مصوب 1378 نیز از کلمه “شکایت” استفاده کرده است.
ضمیمه پرداخت مبلغ درخواستی کاربرگ عوارض به معنای توافق است
عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رابطه با توافق نامه ها و نتایج فاسد ، عدم رسیدگی توسط کمیسیون و بطلان توافق

نامه های غیرقانونی
اول از همه ، باید گفت که یکی از کمیسیون های قانون شهرداری موجود ، که بسیار مهم و حتی گاهی از کمیسیون ماده 100

نیز مهمتر است ، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری است. ، که از عوارض و قیمت خدمات دریافتی از شهروندان “شکایت” می کند.

و “اختلافات” را مدیریت می کند. اعضای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری باید اصولاً صلاحیت خود را با توجه به موضوع درخواست

مودی بررسی کنند ، از آنجا که رسیدگی به پرونده توسط کمیسیون مستلزم صلاحیت آن است ،

بنابراین صلاحیت باید قبل از محاکمه مشخص شود . در قانون مشخص نشده است که کدام مرجع صلاحیت دارد ،

اما اصل استقلال ایجاب می کند که هر مرجعی صلاحیت رسیدگی به صلاحیت یا عدم صلاحیت اختلاف پیش از خود را داشته باشد.

سوالی که در این رابطه می خواهیم به آن پاسخ دهیم این است که آیا صدها نظر مختلف پس از انتشار فرم محاسبه

و قبل از اعتراض و ارسال سوال به کمیته صالح وجود دارد؟ آیا وی صلاحیت کمیسیون را در رسیدگی به شکایت در این زمینه سلب می کند یا خیر؟ در این زمینه نظرات مختلفی وجود دارد

الف) نقطه نظر صلاحیت قضایی: پرداخت عوارض توسط مودی و اعتراض بعدی مانعی برای طرح موضوع و شکایت از پرداخت کارمزد نیست.

ب) نقطه نظر عدم صلاحیت: از طرف دیگر برخی با در نظر گرفتن واژه چالش در ابتدای ماده 77 ، معتقد به عدم صلاحیت کمیسیون تحقیق پس از پرداخت مالیات به شهرداری هستند.

صلاحیت کمیسیون دادگاه

صلاحیت کمیسیون دادگاه
نظر ممتاز (از نظر صلاحیت):

استدلال به نفع صلاحیت کمیسیون در رسیدگی به موضوع این است که مطابق ماده 8 آیین نامه اجرایی ، شوراهای اسلامی شهرها ،

مناطق و شهرستانها (موضوع قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران) مصوب 7 ژوئیه 1378/7

توسط شورای وزیران “مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به میزان ، روش محاسبه و سایر موارد مربوط به قانون شهرداری عوارض

به ترتیب پیش بینی شده در ماده (77) از قانون شهرداری

به عبارت دیگر ، انطباق با کاربرگ عوارض می تواند دلایل مختلفی داشته باشد ، یکی از این دلایل برای دستیابی

به مراحل اولیه آماده سازی اسناد به دلیل انجام تعهدات بعدی مانند قرار دادن سند از طرف خریداران و جلوگیری

از امیدواری بعداً توسط شکایت به مقامات مربوطه رفع ظلم (پرداخت فوری)

ندانستن پرداخت این وجوه غیرقانونی است.