فهرست مطالب

وکیل ديوان عدالت اداري  مشهد کیست و چه تخصصی دارد؟

ممکن است شما ساکن مشهد باشید و نیاز به وکیل دیوان عدالت اداری مشهد باشید.

در این صورت می توانید با شماره 02186128670 آقای دکتر امیرنجات تماس گرفته و مشاوره حقوقی داشته باشید.

ایشان به مدت 10 سال صرفا در پرونده های دیوان عدالت اداری کار می کنند و دارای تخصص در این زمینه می باشند.

وکیل دیوان عدالت اداری در مشهد
وكيل دیوان عدالت اداری در مشهد

وکیل دیوان عدالت اداری در مشهد چگونه عمل می کند

وقتی تصمیم به شکایت به دیوان عدالت اداری داریم ، وکیل  متخصص در دیوان عدالت اداری مشهد چگونه می تواند

در این زمینه دادرسی به ما کمک کند تا بتوانیم حقوق از دست رفته خود را بازیابی کنیم؟

دیوان عدالت اداری در چه مواردی صلاحیت دارد؟

در این مقاله ، سعی داریم ضمن توضیح خدمات شما به دیوان عدالت ، شما را با صلاحیت ها و حدود اختیارات دیوان

و تخصص وکیل دیوان عدالت اداری آشنا کنیم. با ما همراه باشید تا سوالات مختلف و مهمی را در این زمینه کشف کنید.

وکیل دادگستری  مشهد در زمینه طرح دعاوی مربوط به تخلفات و شکایات ارگانهای اداری و حکومتی علیه اشخاص

در دادگاه تخصص و تجربه دارد و دارای تجربه ارزشمندی در زمینه تعقیب و گریز است. و مواردی که در صلاحیت دادگاه است. مشرق

قوانین مربوط به دیوان عدالت اداری از یک سو و رویه های متداول و گاهاً متفاوتی که در شعب مختلف دیوان عدالت اداری وجود دارد ،

از سوی دیگر ، از مهمترین دلایل تأثیرگذاری در انتخاب دادگاه است. بهترین وکیل دیوان عدالت اداری.

وکیل دیوان عدالت اداری در مشهد ، که نماینده دادگاه عدالت اداری در پرونده ها و موضوعات مختلف در طول سال است

و با قوانین مربوطه و همچنین رویه معمول دیوان عدالت آشنا است ، طبیعتاً تأثیر مثبت قابل توجهی بر موفقیت مشاغل مربوطه.

بیشتر بخوانید:مشاوره تلفنی رایگان دیوان عدالت اداری

وکیل دیوان عدالت اداری در مشهد چه چیزهایی باید بداند

دیوان عدالت اداری برای اجرای اصل یکصد و هفتاد و سه قانون اساسی و رسیدگی به شکایات ، شکایات

و اعتراضات مردم علیه مقامات ، واحدها و مقررات دولتی که مغایر قانون یا شرع است یا تحت قانون نیستند ،

ایجاد شد. مرجع تصویب و زیر نظر رئیس قوه قضائیه فعالیت می کند.

صلاحیت و حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری

طبق ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری ، مصوب 25/03/2013 ، صلاحیت و اختیارات دیوان به شرح زیر است:

1- رسیدگی به شکایات ، شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف – تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی ، از جمله وزارتخانه ها ، از جمله وزارتخانه ها ، سازمان ها ، نهادها ،

شرکت های دولتی ، شهرداری ها ، سازمان های تأمین اجتماعی ، سازمان ها و نهادهای انقلابی و نهادهای وابسته به آنها

ب – تصمیمات و اقدامات افسران واحدهای مذکور در بند الف با توجه به وظایف آنها

2- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از تصمیمات و تصمیمات نهایی کمیسیون ها و کمیسیون های رسیدگی

به جرائم اداری مانند کمیسیون های مالیاتی ، کمیسیون های حل اختلاف کارگر و کارفرمایان ،

کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری به طور انحصاری از نظر نقض قوانین و مقررات یا با آنها مخالفت کنید

3- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر کارمندان واحدها و موسسات مذکور

در بند (1) و کارمندان موسساتی که شمول این قانون از جمله نظامی و کشوری به آنها باید ذکر شود.

تبصره 1- تعیین میزان خسارت وارده توسط موسسات و اشخاص مذكور در بندهای (1) و (2) این ماده

پس از صدور رأی به دادگاه مبنی بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی.

تبصره 2 – تصمیمات و آرا of دادگاهها و سایر مراجع قضایی و نظامی قضات قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل تجدیدنظر

در دیوان عدالت اداری نیست.

نتیجه

وکیل دیوان عدالت اداری در مشهد

همانطور که مشاهده کردید ، اگر وکیل خوب دیوان عدالت اداری در مشهد مورد تخلف مو سسات و اشخاص ذکر شده

در بندهای (1) و (2) ماده 10 حکم داد و تخلف آنها را تشخیص داد ، مقدار آن را تعیین کنید