فهرست مطالب

وكيل تخلفات اداري

بسیاری از مردم ما به دلیل اینکه دانش حقوقی ندارند و اطلاعاتی در زمینه حقوق عمومی در کشور ما ندارند ،

هنگام مراجعه به سازمان های دولتی دانش لازم را ندارند و از تخلف قانون آگاهی ندارند.

یا شکایت به مقامات اگر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، در اصل صد و هفتاد و سه ،

صراحتاً بیان کند که این امور نهادی است

که تحت نظر قوه قضائیه به نام دیوان اداری تأسیس شده است ،

دولت یا سازمان های دولتی باید به کجا مراجعه کنند عدالت ، به مردم

تا بتوانند با هرگونه شکایت یا اعتراض علیه ادارات دولتی یا کارگزاران یا واحدهای دولتی یا مقررات برخورد کنند.

وکیل در دیوان عدالت اداری ، مشاوره و مشاوره با مقامات اداری وکلای حقوقدان و وکیل تخلفات اداری

حوزه وكيل تخلفات اداري در تهران

1-  وكيل تخلفات اداري در تهران دوباره رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی (مانند اشخاص حقیقی)

یا اشخاص حقوقی

(مانند شرکت ها) بر عملکرد و تصمیمات واحدهای اداری سه قوه (مجریه ، قانونگذاری ، قضایی) و نیروها ، نظامیان و اجرای قانون

م وسسات و شرکتها دولت ، شهرداریها ، موسسات و موسساتی که در قانون لیست نهادها و سازمانهای عمومی غیردولتی

و اصلاحات بعدی آن گنجانده شده است

2- رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از اقدامات و تصمیمات و تصمیمات نهایی مقامات اداری تخصصی ،

از جمله مشاوره (مانند شوراهای حل اختلاف کار و کارفرمایان) ، مشاوره (مانند (شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی) ،

کمیسیون هایی

از جمله به عنوان کمیسیون مالیات) ، دادگاه های اداری ، کمیته های انضباطی ، کمیته های انضباطی و غیره با نقض

یا خلاف قوانین و مقررات.

3- رسیدگی به شکایات و اعتراضات قضات ،وکیل تخلفات اداری  اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ، مشمولان

قانون ملی استخدام و سایر کارمندان واحدها و کارمندان موسساتی که

این قانون ذکر نام آنها از جمله نظامی (نظامی) ) و ملی (دولت) ،

در مورد اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده توسط واحدها و موسسات ذکر شده از نظر تضییع حقوق کار.

سایر حوزه های  وکیل تخلفات اداری

4- رسیدگی به شکایات و وکیل تخلفات اداری  اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از اقدامات و تصمیمات کارگزاران واحدها و

موسسات دولتی و عمومی ذکر شده در بندهای 1 ، 2 و 3 فقط با توجه به تعهدات قانونی و مسئولیت های مربوط به آنها.

5- رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از عدم پذیرش واحدها و موسسات دولتی و عمومی و مراجع خاص اداری

یا کارگزاران آنها ، همانطور که در بندهای قبلی شرح داده شد ، برای انجام وظایف قانونی و مسئولیت های مغایر با حقوق آنها. بودن.

6- به شکایات راجب در مورد تصمیمات و مصوبات و تصمیمات نهایی دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشگاههای غیر انتفاعی و

موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی رسیدگی کنید ، به استثنای مواردی مانند حسابرسی ، ارزیابی علمی و انتقال دانشجو.