وظایف هیئت نظارت تامین اجتماعی چیست؟

پاسخ :اول نظارت بر اجرای اساسنامه و قانون تامین اجتماعی است -وظایف هیئت نظارت تامین اجتماعی چیست؟

دوم :دوم در مورد ترازنامه سازمان قبل از اینکه در شورای عالی طرح شود نظارت دارد

سوم: وظایفی که به موجب اساسنامه در صلاحیت هیئت نظارت می باشد.

اما در زمینه هئیت نظارت مسائلی دیگر نیز وجود دارد -وظایف هیئت نظارت تامین اجتماعی چیست؟

اول اینکه هیئت نظارت حق مداخله در امور سازمان تامین اجتماعی را ندارد و هر مشکلی داشته باشد باید با مدیر عامل تامین اجتماعی مطرح کنید.همچنین چنانچه جرمی دید هم باید به مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گزارش دهد و اعضاء آن به مدت سه سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)