همکاران ما

مجموعه ی حقوقدان برای پیشبرد اهداف و آرمان های خود در خدمت رسانی در تمامی زمینه ها به موکلین گرامی و دانشجویان ارجمند از افراد علاقه مند،مستعد و متخصص بهره می برد .

در این قسمت شما با اعضا و همکاران مجموعه ی حقوقدان آشنا خواهید شد.

روانشناس خوب در غرب تهران-روانشناس خوب غرب تهران

مهسا کاشفی زاده
مدیر دپارتمان روانشناسی

Upload Image...