فهرست مطالب

نمونه قرارداد کار

قرارداد کار مسئله مهمی است که لازم است هر کارمند و کارفرمایی دانش لازم را در مورد آن داشته باشند. طبق قرارداد کار نمونه ای که در امور مختلف وجود دارد ، هر آنچه که بین کارمند و کارفرما بود اجباری می شود و در صورت تخلف قابل استناد است.

دانلود قرارداد کار مدل دفتر کار:
شما می توانید نمونه های رایگان قرارداد کار بین دو نفر را با فرمت PDF و Word از سایت ما بارگیری کنید.

بارگیری فرم Word شماره 1 (نمونه قرارداد کار)

بارگیری فایل pdf فرم شماره 1 (نمونه قرارداد کار)

*******

بارگیری فرم Word شماره 2 (نمونه قرارداد کار موقت)

بارگیری پرونده pdf فرم شماره 2 (نمونه قرارداد کار موقت)

*******

بارگیری فرم Word شماره 3 (نمونه قرارداد کار)

بارگیری فایل pdf فرم شماره 3 (نمونه قرارداد کار)

*******

بارگیری فرم ورد شماره 4 (نمونه قرارداد کار)

بارگیری پرونده pdf فرم شماره 4 (نمونه قرارداد کار)

*******
در ادامه ، جزئیات بیشتری در مورد این موضوع مورد بحث قرار گرفته و همچنین چند نمونه از قرارداد کار جمع آوری شده است تا افراد بتوانند مسئله را کاملاً بشناسند و از آنها استفاده کنند.

طبق قرارداد کار ، الزامی بین کارفرما و کارمند ایجاد می شود تا هر یک از طرفین بتوانند وظایف خود را انجام دهند. به این ترتیب ، رابطه کار و کارفرما قانونی می شود و مواردی مانند دستمزد و بدهی نیز با یک قرارداد قانونی تنظیم می شود. لازم به ذکر است که به دلیل اهمیت این موضوع ، بخشی از قانون کار نیز آن را بررسی کرده است:

قرارداد کار قراردادی کتبی یا شفاهی است که طبق آن کارگر در ازای دریافت حق کار خود کار را برای یک کار موقت یا غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.

 

نمونه فرم و متن قرارداد کار

 

نحوه نوشتن قرارداد کار

به طور کلی ، در تمام قراردادهای کاری ، همیشه دو طرف وجود دارد. این دو طرف عبارتند از:

کارفرما
کارگر

طبق ماده 2 قانون کار ، کارگر به شرح زیر تعریف می شود:

در واقع یک فرد واقعی به عنوان انسانی تعریف می شود که به دستور کارفرما کار می کند و برای آن کار حقوق می گیرد. این حقوق می تواند به اشکال زیر باشد:

روزانه
ماهانه
یا هفتگی باشید

از طرف دیگر ، کارفرما به شرح زیر تعریف می شود:

آیا شخص حقیقی یا حقوقی است که نیازی به انسان بودن ندارد. (می تواند به عنوان یک نهاد یا ارگان خاص دیده شود.)

همچنین لازم به ذکر است که در صورت عقد قرارداد ، روابط کارگر و کارفرما مطابق قانون کار رسمیت خواهد یافت.

 

مشخصات قرارداد کار

از آنچه قبلاً گفته شد ، خصوصیات زیر را می توان برای قرارداد کار در نظر گرفت:

قرارداد کار به عنوان قرارداد خاص
این فرایند در قانون به عنوان یک قرارداد شناخته می شود و قوانین خاصی برای آن وجود دارد.

قرارداد کار به عنوان قرارداد رضایت
برای انعقاد این قرارداد هیچ تشریفات خاصی لازم نیست و می توان آن را به صورت کتبی یا شفاهی منعقد کرد.

قرارداد کار به عنوان قرارداد جایگزینی
در این نوع قرارداد ، کارگر برای کار خود پاداش دریافت می کند و کارفرما ملزم به پرداخت شخصی است که کار را انجام داده است.

قانون کار قانونی تحمیل کننده است
این بدان معناست که در این نوع قرارداد کار ، مزایای پرداخت شده به کارگر نمی تواند کمتر از مبلغ پیش بینی شده در قانون کار تلقی شود. مگر در موارد استثنایی که در قانون مشخص شده است.

 

قرارداد کار موقت

قرارداد موقت زمان اتمام قرارداد را نشان می دهد و بنابراین در زمان مشخص شده پایان می یابد. لازم به ذکر است که تمدید این نوع قرارداد به معنای طولانی بودن مدت آن نیست. اگر این قرارداد به موقع تمدید نشود و کارگر به فعالیت خود ادامه دهد ، می تواند درخواست تمدید قرارداد کند.

قرارداد غیر موقت
این نوع قرارداد برای اشخاصی تنظیم می شود که مستمر بوده و در واقع قراردادهای آزاد هستند. لازم به ذکر است که در گذشته در رابطه با این قراردادها از کلمه دائمی به جای اصطلاح غیر موقت استفاده می شد ، اما به دلایل زیر و به تشخیص مقامات مسئول ، اکنون کلمه غیر موقت برای این استفاده می شود نوع قرار داد.

دلایل:

قرارداد غیر موقت

محدودیت در مواردی مانند معلولیت ، مرگ و
مثال:

برای درک بهتر این مشکل ، کارگری را در نظر بگیرید که در کارگاه کار می کند و قرارداد وی شامل این دو بند است:

این کار را نمی کند

 

شرایط اعتبار قرارداد کار چیست؟

برای اینکه بدانیم قرارداد کار قابل قبول است یا خیر ، ضروری است که ما به اطلاعات دسترسی داشته باشیم و آن را در نظر بگیریم. این اطلاعات به شرح زیر است:

نوع کار ، وظیفه یا حرفه ای را که کارگر باید در آن مشغول باشد تعیین کنید
عناصر مربوط به حقوق ، حقوق پایه و حقوق
عناصر مربوط به ساعات کار ، تعطیلات رسمی و تعطیلات
محل کار
تاریخ امضای قرارداد برای شروع کار
اگر کار برای مدت زمان مشخصی باشد ، تعیین مدت زمان قرارداد ضروری است
همه آنچه عرف و عادت کار یا مکان ایجاد می کند را تعیین کنید
مشروعیت و مدت قرارداد

 

شرایط ذکر شده در قرارداد کار چیست؟

از جمله عناصر ذکر شده در قرارداد کار می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ساعات کار را تعیین کنید
در قرارداد نام بیمه شده و بیمه شده را مشخص کنید
تاریخ استخدام را در قرارداد مشخص کنید
موارد و قوانین مربوط به فسخ قرارداد را تعیین کنید
مدت قرارداد را تعیین کنید
عناصر مربوط به مزایا و نرخ های پرداخت را تعیین کنید
آدرس دقیق محل کار را مشخص کنید
مرخصی و تعطیلات را تعیین کنید
شماره حساب بانکی کارگر و … را در قرارداد وارد کنید
نتیجه

هر آنچه در مورد قرارداد کار و امور مربوط به آن ضروری تشخیص داده شد ، مشخص شده است. امید است با خواندن این مطالب ، هر شخص بتواند اطلاعات مورد نیاز خود را بدست آورد و با وجدان قرارداد کار و منعقد کند.

همچنین لازم به ذکر است که داشتن اطلاعات کافی در مورد کلیه مواردی که به قرارداد نیاز دارند می تواند از بروز مشکلات و درگیری در آینده و راه آینده جلوگیری کند.

نمونه قرارداد کار عمومی (وزارت تعاون ، کار و حمایت اجتماعی)

این قرارداد بین کارفرما / نماینده قانونی کارفرما و کارگر مطابق ماده (10) قانون کار جمهوری اسلامی ایران منعقد می شود.
1) مشخصات قطعات:
کارفرما / نماینده قانونی کارفرما آقا / خانم / شرکت …………… فرزند ……………….. …. ………………………. شماره شناسایی / شماره ثبت: …….. …. … در آدرس: ……………………………….. ….. . …. …..
و کارگر آقای / خانم ………………………. کودک ………….. . ………………. متولد …………………….. شماره d ‘ شناسایی .. ………………………… شماره ملی …………… میزان تحصیلات …………………….. نوع و کمیت مهارت ها: ………… … . … …………………. در آدرس: ……………. …. . …. ……………… امضا شده است.
2) نوع CDI قت موقت job کار خاص
3) نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که کارگر در آن مشغول به کار است: …………………….. .. …
4) محل کار: ………………
5) تاریخ انعقاد قرارداد: ………..
6) مدت قرارداد: …………………..
7) ساعت کار: …………………….
تعداد ساعات کار و زمان شروع و پایان با توافق طرفین تعیین می شود ، ساعات کار را نمی توان بیش از مقدار مشخص شده در قانون کار تعیین کرد ، اما کمتر مجاز است.
8) حق امتحان:
الف) حقوق ثابت / پایه روزانه / ساعتی ……………………………. ریال.
ب) هزینه های ماهانه مسکن …………………………. ریال.
ج) حقوق کودکان ماهانه …………………….. ریال.
د) مبنای سالهای روزانه ……………………… ریال.
ه) کمک هزینه ماهانه اقلام مصرفی خانگی (کارگر) ماهانه …………….. ریال.
و) مزایای دیگر: ………………….. ریال.
9) حقوق و مزایا: حقوق و مزایای هفتگی / ماهانه کارگر به شماره حساب …………………………. با بانک ……………………… شعبه ………… توسط کارفرما یا وی پرداخت می شود نماینده.
10) بیمه: مطابق ماده 148 قانون کار ، کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون موظفند کارگران واحد خود را مطابق قانون تأمین اجتماعی بیمه کنند.
11) عیدی و پاداش سالانه: طبق ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مصوب 12/6/1370 مجلس شورای اسلامی به مدت یک سال کار معادل شصت روز حقوق / پایه ثابت (سقف نود) روز حداقل حقوق روزانه کارگران) در قالب مرخصی و پاداش سالانه به کارگر پرداخت می شود. برای کار کمتر از یک سال ، میزان عیدی و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه می شود.
12) حق اخراج سنوات یا مزایا: مطابق ماده 24 قانون کار ، در صورت اخراج کارآفرین ، شغل خاص یا دوره موقت ، کارفرما موظف است کارگری را استخدام کند که برای یک سال استخدام شده باشد سال یا بیشتر برای هر سال ، از جمله پرداخت متوالی یا متناوب وی بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان خدمات خسارت پایان کار (اشتراک سالانه).
13) فسخ قرارداد: طبق ماده 25 قانون کار و تبصره آن در قرارداد کار موقت یا انجام برخی کارها ، هیچ یک از طرفین حق فسخ آن و حل اختلافات ناشی از این نوع قرارداد را در صلاحیت توصیه های تشخیصی و حل اختلاف وجود دارد.
14) سایر موارد: سایر موارد مندرج در قانون کار و مقررات مربوط ، از جمله مرخصی استحقاقی ، در این قرارداد اعمال خواهد شد.
15) این قرارداد با 4 نسخه ، یک نسخه با کارفرما ، یک نسخه با کارگر ، یک نسخه با سازمان صنفی (در صورت وجود) و یک نسخه توسط کارفرما در دفتر همکاری محلی کار و حمایت اجتماعی اداره می شود.

محل امضای کارفرما
امضای کارگر

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)