نمونه قرارداد اجاره مغازه تجاری

در این مقاله نمونه قرارداد اجاره مغازه تجاری مورد بررسی قرار می گیرد. جهت مشاوره با آقای دکتر امیرنجات در این خصوص می توانید با شماره 02186129208 تماس گرفته و مشاوره حقوقی داشته باشید.

نمونه قرارداد اجاره ملک تجاری
نمونه قرارداد اجاره ملک تجاری

نمونه قرارداد اجاره فروشگاه
طرفین قرارداد

صاحب خانه:
خانم / آقای …… فرزند ……… با شماره شناسنامه ……… صادر شده توسط ………. تلفن …… .. آدرس ……… / شرکت ……… به شماره ثبت …………… تلفن ……… آدرس …… مدیریت …… (توسط شماره روزنامه رسمی ……… تاریخ ……)

وکیل  :
خانم / آقای ……… که اجاره نامه را با وکالت نامه …… مورخ …… امضا کرد.

مستاجر:
خانم / آقای …… فرزند ……… با شماره شناسنامه ……… صادر شده توسط ………. تلفن …… .. آدرس ……… / شرکت ……… به شماره ثبت …………… تلفن ……… آدرس …… مدیریت …… (توسط شماره روزنامه رسمی ……… تاریخ ……)

وکیل مستاجر:
خانم / آقای …… که اجاره نامه را با وکالت نامه ……… مورخ ………… امضا کرد.

1- مورد اجاره
… آویزان یک فروشگاه / آپارتمان / یک ساختمان در شهر …… خیابان …… کوچه …… شماره ……… که جزئیات ثبت نام آن به شرح زیر است:
اصلی رجیستری پلیت ……… زیر رجیستری پلیت … منطقه رجیستری …… منطقه … دیگر مشخصات …… فیبر نوری تحت ساختمان مجوز شماره …… مورخ … و گواهی پایان مورخ …… شماره …… تجاری برای کار و اجاره … داده می شود.
تجهیزات و امکانات اجاره به شرح زیر است:
1- گرمایش و سرمایش: گرمایش – کولر – فن کوئل – تهویه مطبوع مرکزی – بسته بندی گرمایشی و خنک کننده – بخاری – شومینه – سایر ……
1- برق – آب – تلفن / تلفن گاز (تا ……)
لوستر – تجهیزات اداری – قفسه بندی – یخچال و فریزر صنعتی.
پارکینگ و انبارداری
1. سایر …

1- مدت اجاره نامه
……… سال / ماه ماه خورشیدی که آغاز می شود …….

مقدار اجاره
برای کل دوره ………… ریال معادل ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………. 1. در طی …… چک به موجر پرداخت می شود. 1- در طول …… سفته به موجر پرداخت می شود. 1. مستاجر ماه اول ………… را به شماره حساب جاری ………………………………………………………………………………………… واریز می کند. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………. سایر روش های پرداخت دیگر ……… (جزئیات را بنویسید).

حسن نیت
9.2 مستاجر هیچگونه سرقفلی پرداخت نکرده است و بنابراین حق سرقفلی و هرگونه تجارت تجاری در مورد ملک را ندارد و حق چنین انقضاء را ندارد.
1-4- مستاجر به عنوان سرقفلی به موجر پرداخت ……… ریال پرداخت کرد و بین طرفین توافق شد:
الف) این پول متعلق به موجر است و موافقت می کند اجاره را به اجاره نامه مطابق با شرایط و مبلغ مندرج در این اجاره پرداخت کند. در ازای حسن نیت یا پاداش ، تخلیه و دریافت هیچ چیزی لازم نیست.
ب) همان مبلغ در پایان دوره و زمان ترخیص به مستاجر پرداخت می شود. افزایش تورم و تغییر در قیمت سرقفلی هیچ تاثیری نخواهد داشت.
ج) در پایان مدت ، به مستاجر مبلغی به علاوه مبلغی مبنی بر تأمین غرامت در بانک مرکزی برای مدت اجاره نامه پرداخت می شود.
د) در پایان دوره سرقفلی محل بنا بر انصاف و قیمت معاملات در زمان ترخیص به مستاجر پرداخت می شود. نرخ های مرجع و قیمت معاملات معامله ای است که مستاجرین حاضرند اجاره این سند را با همان شرایط و ضوابط مبلغ اجاره معادل مبلغ اجاره سند به علاوه نرخ تورم نسبت به مدت اجاره پرداخت كنند. . در صورت عدم موافقت ، این هیئت شامل سه کارشناس رسمی قضایی است.

1. شرایط و ضوابط
9.1 موجر حق انتقال املاک اجاره ای را ندارد.
7.2 اجازه کار فقط … اجاره نامه و مستاجر حق تغییر شغل را ندارد.
9.1 مستاجر مسئولیت نگهداری و نگهداری از اجاره و تجهیزات آن را بر عهده دارد. و در صورت منقضی شدن اجاره نامه ، تجهیزات و تجهیزات را بطور صحیح و ایمن تحویل دهید.
2-4 تعمیرات جزئی توسط مستاجر انجام می شود و تعمیرات عمومی توسط مستاجر انجام می شود.
مستاجر مسئول پرداخت برق ، گاز و تلفن است.
پرداخت هزینه نگهداری براساس تأیید هیئت مدیره توسط مستاجر / صاحبخانه است و تغییر در این ارقام قابل قبول است.
کافه تریاى کافه تریا از جمله غبان – تا حدودى – توسط طرفین گرفته شد.
2-4- مستاجر موظف است به موقع مالیات ، عوارض و حق بیمه را به خود و كاركنان خود بپردازد و در كسب و كار خود قواعد قانونی و شرعی را رعایت كند.
9.1 تأخیر در پرداخت اجاره برای موجر حق فسخ اجاره نامه و اخراج همان مستاجر را ایجاد می کند. در این حالت ، حق سرقفلی موجر نیز خاتمه می یابد (در صورت وجود). نقض مستأجر از هر یک از شرایط مندرج در این سند تأثیر یکسانی خواهد داشت.

این اجاره در ……… با حضور آقایان:
1- ………………… فرزند ……… با شماره شناسنامه …… آدرس …………
1- ………………… فرزند ……… با شماره شناسنامه ……… آدرس …………
صاحبخانه و مستاجرینی که به عنوان شاهد در زیر امضا کرده اند مورد اعتماد باشند. در دو نسخه با اعتبار کپی و امضا و مبادله شده است.
قطعات و محتوای اضافی در هر دو نسخه پرش و ابطال شده است.

امضاء مستأجر امضاء مستأجر

امضای شاهد؛ امضای شاهد

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)