سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

نمونه دادخواست اعتراض به رای جذب هیئت علمی

رياست محترم ديوان عدالت اداري
باسلام

احتراما، به استحضار مي رساند راي صادره از هيات اجرايي/ مركزي/ عالي جذب هيات علمي دانشگاه …………………….به شماره ………… مورخ ………… ، مبني بر …………………………………..، با توجه به ادله و مدارك ابرازي، مغاير قوانين و خارج از حدود اختيارات و صلاحيت هاي قانوني اين هيات مندرج در قوانين مربوط مي باشد و منجر به تضييع حقوق اينجانب گرديده است. بنابر مراتب فوق، رسيدگي و صدور راي مبني بر نقض راي صادره از هيات جذب هيات علمي، مورد استدعا است.

باتشكر

جهت مشاوره دیوان ، مشاوره طلاق توافقی با شماره 02186128670 تماس حاصل نمایید.