فهرست مطالب

دادخواست اصلاح مندرجات شناسنامه

در این مقاله نمونه دادخواست اصلاح مندرجات شناسنامه به دیوان عدالت اداری بیان شده است.

شما می توانید جهت مشاوره حقوقی با شماره 02186128670 تماس بگیرید و مشاوره حقوقی بگیرید

دادخواست

رياست محترم ديوان عدالت اداري
باسلام

احتراماً، به استحضار مي رساند اينجانب ……….. به استناد ماده 3 قانون ثبت احوال كشور مصوب

1355 تقاضاي اصلاح مندرجات شناسنامه (………….) را نموده ام،

اما سازمان ثبت احوال كشور علي رغم تكليف قانوني در اين خصوص، از اصلاح آن خودداري نموده است

كه اين امر مغاير قوانين و مقررات مربوط بوده و منجر به تضييع حقوق اينجانب شده است.

بنابر مراتب فوق و مطابق ادله و مدارك ابرازي، رسيدگي و صدور رأي مبني بر اصلاح مندرجات شناسنامه مورد استدعا است.

باتشكر