دادخواست ابطال پروانه ساختمانی

در این مقاله نمونه دادخواست ابطال پروانه ساختمانی به دیوان عدالت اداری بیان شده است.

شما می توانید جهت مشاوره در این موضوع با شماره 02186128670 تماس بگیرید.

نمونه دادخواست

رياست محترم ديوان عدالت اداري
باسلام

احتراماً، به استحضار مي رساند اينجانب با داشتن شرايط قانوني مندرج در …………………….

(قوانين و مقررات مربوط) و طي كليه مراحل و تشريفات قانوني، پروانه ساختماني را دريافت نموده ام.

دستگاه مربوط بدون ارتكاب تخلفي از سوي اينجانب و بدون ارائه هيچ گونه دليلي موجه،

اقدام به ابطال پروانه مزبور نموده است كه اين امر خلاف قوانين و مقررات مربوط بوده

و منجر به تضييع حقوق اينجانب شده است. بنابر مراتب فوق و مطابق ادله و مدارك ابرازي،

رسيدگي و صدور رأي مبني بر الزام به نقض ابطال پروانه ساختماني مورد استدعا است.

باتشكر