سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

دادخواست ابطال عملیات گمرکی منجر به متروکه شدن کالای وارداتی

در این مقاله دادخواست ابطال عملیات گمرکی بیان می شود. شما میتوانید جهت مشاوره در این موضوع با شماره 02186128670 تماس بگیرید و مشاوره حقوقی بگیرید

اسلام

احتراما، به استحضار مي رساند ………………….. (دستگاه مربوط) مبادرت به ……………… (اقدام مربوط) در خصوص كالاهاي وارداتي نموده است كه منجر به متروكه شدن كالاهاي وارداتي گرديده است؛ در حالي كه واردات كالاهاي مزبور مطابق قوانين و مقررات و تشريفات مندرج در آنها صورت پذيرفته است و ايراد قانوني بر آن مترتب نبوده است. عليرغم تكليف قانوني، استحقاق و درخواست اينجانب، دستگاه مربوط از ابطال تصميم مبتني بر عمليات مزبور خودداري نموده است كه اين امر مغاير قوانين و مقررات مربوط بوده و منجر به تضييع حقوق اينجانب گرديده است. بنابر مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارك ابرازي، رسيدگي و صدور راي مبني بر ابطال عمليات گمركي منجر به متروكه شدن كالاي وارداتي مورد استدعا است.

باتشكر

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)