سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

سوال:موضوع ماده 50 قانون تامین اجتماعی چیست؟

پاسخ:ماده 50 قانون تامین اجتماعی اینگونه بیان می دارد که مطالبات سازمان تامین اجتماعی بابت حق بیمه و خسارات قانونی و جریمه ها و حقوق موضوع ماده 66 و 90 و مواد 98 و 100 این قانون در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا می باشد و مطابق آن به اجرا در می آید. یعنی تامین اجتماعی برای وصول مطالبات خود نیازی به مراجعه با دادگاه ندارد و خود راسا اجرائیه صادر می کند

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)