فهرست مطالب

موسسه حقوقی دیوان عدالت اداری

ممکن است شما نیاز به وکیل در دیوان عدالت اداری داشته باشید. وکیل دیوان  باید به صورت تخصصی به این امر مشغول باشد.آقای دکتر محمد امیرنجات به صورت تخصصی به مدت 9 سال وکالت در امور دیوان  را بر عهده دارند.موسسه حقوقی دیوان عدالت اداری

آشنایی با کلیه مقررات دولتی و آرا صادره در دیوان عدالت اداری از ایشان یک وکیل متخصص و متبحر ساخته و ایشان می تواند به بهترین شکل در دیوان عدالت اداری برای بهترین نتیجه برای موکلین اقدام نماید.موسسه حقوقی دیوان عدالت اداری

جهت اخذ مشاوره با دکتر امیر نجات می توانید با شماره واتساپ 09122888366 یا شماره 02186128670  تماس گرفته و مشاوره حقوقی نمایید.

"وکیل

وکیل دادگستری اداری

وکیل دیوان عدالت اداری   تخصص و تجربه در برخورد با تخلفات و تخلفات تجدیدنظر اداری و دولتی نسبت به مردم در دادگاه است و تجارب ارزنده ای در زمینه دادرسی و دادخواهی دارد.

در این مقاله سعی خواهیم کرد که صلاحیت دیوان عدالت را برای شما توضیح دهیم و شما را به صلاحیت و صلاحیت دیوان عدالت معرفی کنیم.

دادگاه
دیوان عدالت اداری برای اجرای ماده یکصد و هفتاد و سه قانون اساسی تشکیل شده و برای رسیدگی به شکایات ، اعتراضات و اعتراضات توسط مقامات دولتی ، واحدها و آئین نامه های مغایر با نقض قانون یا قانون یا خارج از صلاحیت آن مرجع تصویب و تحت نظارت رئیس قوه قضائیه فعالیت می کند.موسسه حقوقی دیوان عدالت اداری

وکیل دادگستری اداری

وکالت دادگستری اداری دیوان عدالت اداری

صلاحیت دیوان عدالت اداری

– منوط به ماده 5 قانون دیوان عدالت اداری ، صلاحیت و صلاحیت شعب به شرح زیر است.

2. رسیدگی به شکایات و اعتراضات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از:

الف – تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها ، ادارات ، مؤسسات ، شرکتها ، شهرداریها ، سازمانهای تأمین اجتماعی ، سازمانها و نهادهای انقلابی و وابستگان آنها. ب) تصميمات و اقدامات افسران واحدهاي مذكور در بند (الف) در رابطه با وظايف خود.

2- رسیدگی به شکایات و تجدیدنظر درمورد تصمیمات و تصمیمات تخلفات اداری و کمیته های کمیسیون مانند کمیسیون های مالیاتی ، کمیته های حل اختلاف کارفرمایان و کارفرمایان ، موضوع ماده (1) قانون شهرداریها یا به موجب قانون صرفاً به عنوان ماده قانونی.

(1) شکایات قضات و اشخاص مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر کارمندان واحدها و مؤسسات مندرج

در بند (1) و خادمین مؤسساتی را که به این قانون نیاز به اسم اعم از نظامی یا مدنی دارند ، در نظر بگیرید.

نقض حقوق آنها. – تعیین میزان خسارت وارده به اشخاص و اشخاص مذكور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از صدور حكم

در دادگاه عمومی توسط دادگاه. تبصره 1- تصمیمات و تصمیمات دادگاهها و سایر دادگاههای قضایی و نظامی قضایی

و انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح در دادگاه عدالت اداری قابل تجدیدنظر نیست. البته لازم به ذکر است

که به موجب تبصره 2 ماده 4 قانون مذکور ، مهلت تشکیل دادخواست برای اهداف بند (1) ماده 2 این قانون برای افراد مقیم خارج از کشور

سه ماه بوده است. و برای افراد ساکن خارج از کشور کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم یا تصمیم نهایی مرجع ذیربط مطابق آیین دادرسی دادگاههای امور عمومی و انقلاب (امور مدنی) است.

مقامات ذیربط موظفند در حكم یا حكم خود اظهار كنند كه رأی یا تصمیم آنها در این دوره توسط دادگاه قابل اعتراض است.

در مواردی که اخطار واقعی نیست و ذینفع ادعا می کند از آن بی اطلاع است ، شعبه طلاق ابتدا موضوع اخطار را بررسی می کند.

در مواردی که شخص قبلاً مدت طولانی تری برای شکایت در قانون سابق داشته باشد ، مدت زمان محاسبه می شود.

براساس آیین نامه ، دادگاه های عمومی و انقلابی امور مدنی هستند.

صلاحیت و وظایف دیوان عمومی به شرح زیر است:

3. رسیدگی به شکایات ، اعتراضات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط آیین نامه و سایر مقررات و مقررات دولتی و شهرداری و توسط مقامات دولتی و مؤسسات در مواردی که مقررات مذکور به دلیل عدم رعایت قانون یا قانون یا اختیارات نامناسب یا غیرقانونی است یا نقض قوانین یا مقررات یا امتناع از انجام وظایفی که باعث تضعیف حقوق افراد شود.موسسه حقوقی دیوان عدالت اداری
2. وحدت رویه در مواردی که نظرات متضاد توسط شعبه دادگاه صادر شده است.
(2) صدور حكم رأی دهی كه در آن همان موضوع تعداد زیادی نظری مشابه از طرف شعبه دادگاه دریافت كرده است.

وکیل دادگستری اداری

مواردی که در صلاحیت دادگاه نیستند:

– شکایت درمورد قانون ابطال مالکیت زمین اراضی شهری در صلاحیت ماده 5 قانون اراضی شهری است و اعتراضات این کمیسیون در دادگاههای پخش عمومی قابل اعتراض است. ابطال اسناد آن در صلاحیت دادگاه عمومی دادگاه است. شکایت در برابر سیستم پزشکی و مقامات اجرای قانون مقرر در قانون نظام پزشکی در صلاحیت دادرسی اداری نیست. شکایت و اعتراض به مقامات رسمی قانون و اجرای قانون پیش بینی شده توسط قانون دادگاه در دست شما نیست.موسسه حقوقی دیوان عدالت

نتیجه گیری: برای مشاوره و انجام امور دیوان عدالت اداری با ما تماس بگیرید 02186128670