سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

مهلت پرداخت حق بیمه کارگران چقدر است ؟

پاسخ: بر اساس قانون کارفرما مکلف است حق بیمه کارگر را تا انتهای ماه بعد به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید.ضمنا لیست حقوق را هم طبق مقررات باید ضمیمه کند. تامین اجتماعی تا 6 ماه فرصت دارد تا لیست حقوق را بر اساس بیمه بررسی کند و اگر تخلفی دید طبق ماده 100 وصول نماید. اگر هم کارفرما مدارک صحیحی ارائه ندهد علی الرس محاسبه نماید.

مهلت پرداخت حق بیمه کارگران چقدر است ؟

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)