سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

سوال:مهلت اعتراض به آراء هیئت بدوی تامین اجتماعی چگونه است؟

پاسخ:

آرائ هئیت بدوی تشخیص در صورت ابلاغ قانونی یا واقعی ظرف مهلت 20 روز قابل تجدید نظر می باشد.و در صورت عدم اعتراض رای قطعی می شود

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)