معاون جرم مواد مخدر چه مجازاتی دارد.

در این مقاله می خواهیم بررسی کنیم معاون جرم مواد مخدر چه مجازاتی دارد . همچنین است شما می توانید جهت مشاوره در خصوص مواد مخدر با وکیل متخصص و متبحر مواد مخدر با شماره 09021517271 تماس حاصل نمایید. در این مقاله به ببرسی مجازات معاون جرم مواد مخدر خواهیم پرداخت .

آیا معاون مواد مخدر جرم دارد

بله عدم ذکر مجازات برای معاون مواد مخدر طبق قانون مانع از اعمال مجازات برای ایشان نیست. در صورت انتطبقا با ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و عدم وجود مجازات مقرر تبصره دو ذیل ماده 43 قانون مجازات اسلامی 1370 می توان معاون جرم را بر اساس ماده 726 قانون مجازات اسلامی به حداقل مجازات مقرر برای اصل همان جرم محکوم نمود.

مجازات معاون جرم مواد مخدر چقدر است .

طبق ماده 127 قانون مجازات اسلامی مجازات معاون جرم در جرائمی مجازات قانونی آنها سلب حیات است حبس تعزیری درجه دو و جرائمی که مجازات آن حبس دائم است حبس تعزیری درجه سه  و مجازات سایر جرائم یک یا دو درجه پایین تر از جرم ارتکابی است.

لازم به ذکر است حبس تعزیری درجه دو  بیش از پانزده سال تا بیست و پنج سال است و جزای نقدی بیش از 55 میلیون تومان تا 100 میلیون تومان می باشد.حبس تعزیری درجه سه بین ده تا 15 سال و جزای نقدی بین 36 تا 55 میلیون تومان می باشد.

منظور از معاون در جرائم مواد مخدر چه کسی است 

موارد زیر در شمول معاون هست. یک هر کس دیگری را تحریک یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم کند یا به وسیله دسیسه و قریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود . 2- هر کس با علم و عمد وسائل ارتکاب به جرم را فراهم کند یا از طریق ارتکاب آن به علم به قصد مرتکب ارائه دهد. در صورتی که برای معاونت جرمی مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد.

نتیجه 

جهت مشاوره با وکیل مواد مخدر می توانید با شماره 09021517271 تماس حاصل نمایید.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)