سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

فهرست مطالب

مشاور مالیات-مشاوره مالیات-آقای مالیات

جهت مشاوره مالیاتی با شماره واتساپ 09122888366 یا 02186129208 تماس بگیرید

صلاحیت سازمان مالیاتیمشاور مالیات-مشاوره مالیات-آقای مالیات-

سازمان مالیاتی از جهت اینکه جزئی از قوه مجریه است و به عنوان مجری قانون عمل می ‌کنند در مرحله نخست از مراحل سه گانه مالیات یعنی مرحله انتخاب ماخذ مالیاتی دخالت نداشته و این عمل از صلاحیت قانونگذار می باشد.

اما در مرحله دوم و سوم مالیات یعنی مراحل تشخیص و اصول از صلاحیت های تکلیفی یا اختیاری بهره می ‌برد.مشاور مالیات-مشاوره مالیات-آقای مالیات

صلاحیت سازمان امور مالیاتی-مشاور مالیات-مشاوره مالیات-آقای مالیات

سازمان امور مالیاتی کشور از یک سری صلاحیتهای تکلیفی و اختیاری در جهت تشخیص و وصول مالیات در چارچوب قوانین و مقررات موجود بهره خواهد برد. این صلاحیت ها در مرحله تشخیص شامل صلاحیتهای مربوط به نظارت و اعمال ضمانت اجرا میباشند و در مرحله وصول مالیات نیز این صلاحیت ها که تحت عنوان تضمینات وصول نام برده می شود شامل صلاحیتهای مربوط به شیوه و زمان پرداخت اعمال ضمانت اجرا و پاره ای از صلاحیتهای دیگر خواهند بود.مشاور مالیات-مشاوره مالیات-آقای مالیات

 

وظایف نظارتی سازمان مالیاتی

سازمان مالیاتی در راستای اعمال نظارت به انجام بازرسی درخواست توضیحات رسیدگی به اظهارنامه دریافت اسناد و مدارک شناسایی مودی و فعالیت‌های اقتصادی مربوط به آن و توقیف ماخذ مالیاتی اقدام خواهد نمود. ضمانت اجرای مرحله تشخیص مالیات شامل محرومیت از تسهیلات و بخشودگی ها جرایم مالیاتی تشخیص علی الرس و در نهایت ضمانت اجرای جزایی و مدنی می باشد که تشخیص علی الرس مهم‌ترین ضمانت اجرای این مرحله خواهد بود در ارتباط با شیوه پرداخت مالیات سازمان مالیاتی مودیان را وادار می سازد تا مالیات را شخصا و نقدی بپردازند و هرگونه تهاتر را نیز از طرف آنها نپذیرفته است.مشاور مالیات-مشاوره مالیات-آقای مالیات

همچنین در ارتباط با زمان پرداخت نیز فوری بودن پرداخت علی الحساب قسط بندی نمودن مالیات و پیش پرداخت به عنوان صلاحیتهای سازمان در مقابل مودیان خواهد بود.

مشاور مالیات-مشاوره مالیات-آقای مالیات
مشاور مالیات-مشاوره مالیات-آقای مالیات

وظیفه سازمان مالیاتی در مرحله وصول

در مرحله وصول سازمان مالیاتی یکسری ضمانت اجراهای را اعمال خواهد نمود که از این قرار می باشد. عملیات اجرایی مالیات ممنوع الخروج کردن ابطال اسناد صوری جرایم مالیاتی و ضمانت اجراهای جزایی مالیات یک نوع پرداختی است که توسط افراد جامعه به دولت در قبال استفاده از امکانات و خدمات عمومی داده می ‌شود.

علاوه بر این موارد معافیت بخشودگی و تخفیف مالیاتی نیز باید بر اساس قانون باشد.مشاور مالیات-مشاوره مالیات-آقای مالیات

 

جهت مشاوره مالیاتی با شماره واتساپ 09122888366 یا 02186129208 تماس بگیرید

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)