سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

 مشاور افسردگی-مشاور افسردگی خوب

فهرست مطالب

 چنانچه به دنبال مشاور افسردگی-مشاور افسردگی خوب هستید پیشنهاد ما خانم مهسا کاشفی زاده دوره دکتری بالینی میباشد جهت تعیین وقت مشاوره با شماره 09121433438  یا 02186129208 تماس بگیرید.

مقدمه

مشاور افسردگی-مشاور افسردگی خوب

افسردگي در قرن جديد گريبان گير بسياري از جوامع از جمله كشورهاي پيشرفته صنعتي شده است. در ايران هم يكي از شايع ترين اختلالات رواني است به طوري كه سرماخوردگي روانپزشكي و روانشناسي باليني لقب گرفته است.

آمار و شيوع افسردگي:

مشاور افسردگی-مشاور افسردگی خوب

گرچه در ايران آمار دقيقي در دسترس نيست ، ولي تا آنجا كه ميدانيم آمار افسردگي نسبت به اختلالات رواني ديگر بالاتر است.
در كشورهاي غربي هم آمار افسردگي نسبت به اختلالات ديگر بسيار بالاست.

آمار ارائه شده در سال ١٩٩٦ نشان ميدهد كه ميزان افسردگي در جامعه امريكا سالانه رو به افزايش است.

رابطه افسردگي با اختلالات ديگر:

مشاور افسردگی-مشاور افسردگی خوب

تحقيقات نشان ميدهد كه ريشه بسياري از اختلالات رواني به شكلي به افسردگي مربوط ميشود.حتي اضطراب را بررسي كردند و به اين نتيجه رسيدن كه ريشه اصلي آن هم ميتواند افسردگي باشد
بنابراين اگر ما روي افسردگي كار كنيم ، ميتوانيم روي اختلالات ديگر هم اثر بگذاريم .
اكنون افسردگي يك مشكل فراگير و همه گير در سطح دنياست كه روز به روز هم به درجه و ميزانش اضافه ميشود.

تاثير نحوه تفكر در ايجاد افسردگي:

مشاور افسردگی-مشاور افسردگی خوب

يكي از عواملي كه در بروز افسردگي نقش دارد، نحوه تفكر ماست.نحوه تفكر ما ميتواند نحوه ارتباط ما را با خود، ديگران و جهان هستي مشخص كند. زماني كه انديشه ما از خط منطق خارج ميشود، فاصله ما با واقعيت به شدت افزايش مي يابدكه نمود آن افسردگي است.
اهميت بسيار قائل شدن براي انديشه و نقش آن در شكل گيري اختلالات رواني به قدري بالاست كه حتي ميتوان گفت سلامت و بيماري ما، در گرو انديشه ماست.

مشاور افسردگی-مشاور افسردگی خوب
مشاور افسردگی-مشاور افسردگی خوب

 چنانچه به دنبال مشاور افسردگی-مشاور افسردگی خوب هستید پیشنهاد ما خانم مهسا کاشفی زاده دوره دکتری بالینی میباشد جهت تعیین وقت مشاوره با شماره 09121433438  یا 02186129208 تماس بگیرید.

 

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)