مشاوره ی معافیت سربازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معافیت وثیقه
کسانی که ادعای حمایت از پدر ، مادر ، خواهر و غیره را دارند ، پس از مطالعه قوانین مربوطه در وب سایت سازمان خدمات عمومی ناجا ، می توانند پس از تأیید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور ، مدارک زیر را دریافت کنند. اقامت و اداره امور ایران. وزارت امور خارجه (واقع در ساختمان شماره 3) باید توسط والدین یا وكیل آنها شخصاً به سازمان خدمات عمومی ناجا واقع در (تهران – میدان سپه) تحویل داده شود.

مدارک مورد نیاز :

1- تکمیل فرم درخواست معافیت وثیقه ای که تأیید کننده وضعیت زناشویی و اعتبار ادعای مطالبه شده توسط سه تن از بستگان وی است. در مواردی که شخص خویشاوندی در خارج از کشور ندارد ، پس از تکمیل و ارسال مدارک ، شاهدان می توانند ضمن اعلام رابطه با موضوع ، بخش مربوطه را در ایران تکمیل کرده و سپس آن را با یکی از دفاتر اسناد رسمی تأیید کنند.

2- ارائه اصل شناسنامه جدید والدین درگیر و کپی برداری از کلیه صفحات ، یا شناسنامه فوت پدر یا طلاق مادر

3- ارائه اصل شناسنامه جدید برادران و خواهران تحت پوشش و کپی برداری از کلیه صفحات ، یا شناسنامه

4- ارائه دو عکس جدید از والدین درگیر ، صورت 4 * 3 کامل ، بدون کلاه ، عینک تیره و پشتیبان ، برای زنان با حجاب کامل اسلامی

5- ارائه اصل شناسنامه جدید همسر یا سایر همسران پدر و کپی برداری از تمام صفحات آن یا شناسنامه فوت آنها

6- ارائه اصل کارت شناسایی جدید و یک سری عکسهای کپی در تمام صفحات آن ، حتی صفحات سفید

7- چهار عکس جدید شامل 4 * 3 صورت کامل ، بدون کلاه ، عینک تیره و پشتی

8- ارائه گذرنامه معتبر اصلی ایرانی و یک سری عکسهای قابل خواندن در تمام صفحات آن ، حتی صفحات سفید.

9- ارائه اصل و یک نسخه از آخرین مدرک تحصیلی و گواهی اشتغال در صورت دانشجو بودن

10- ارائه اصل و کپی کارت شناسایی ملی

11- ارائه اصل و نسخه ای از گواهی اقامت گنجانده شده است

12- تنظیم وکالت توسط ذینفع از طریق سیستم میخک برای پیگیری پرونده در وزارت امور خارجه و سازمان نظام وظیفه (والدین نیاز به وکالت ندارند)

راهنمای تکمیل وثیقه و مقاله معافیت معافیت

الف – مشخصات شامل:

1- با مراجعه به دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ، از متقاضی خواسته می شود از معافیت حمایت مالی استفاده کند و پس از دریافت فرم درخواست معافیت از آژانس ، ثبت نام مورد نیاز ، آموزشی ، اسکان و سایر موارد لازم را انجام دهد. اطلاعات در محل مربوطه در فرم درخواست ، معافیت حمایت مالی توسط امضا و اثر انگشت تأیید می شود و افسر کنسولی ضمن دیدن اسناد اصلی مانند شناسنامه ، گذرنامه ، دیپلم ، اسناد اقامت و غیره علاوه بر کنترل و استفاده از اطلاعات ثبت شده نیز می تواند. در این فرم همچنین اقامت در خارج از کشور را تأیید می کند.

2- نوع معافیت وثیقه ، طبق ماده (44) قانون خدمات عمومی مانند معافیت وثیقه پدر به مدت 70 سال ، پدر کمتر از 70 سال به مراقبت احتیاج دارد ، مادر بدون همسر ، برادر کوچکتر ، و غیره توسط موضوع تعیین می شود و در محل مربوطه وارد می شود. بودن.

3- عکس موضوع در محل مربوطه بر روی فرم درخواست معافیت حمایت مالی ضمیمه شده و با مهر آژانس چاپ می شود.

ب- جزئیات مربوط به بستگان شامل موارد زیر است:

1- جزئیات کلیه اعضای خانواده اعم از پدر ، مادر ، برادران و خواهران (چه مجرد و چه متاهل – از نظر جسمی یا ذهنی) به طور کامل و دقیق و برابر با اطلاعات کارت هویت توسط موضوع در محل مربوطه ، در فرم درخواست معافیت وثیقه و اگر متقاضی باید از حمایت مالی اجداد یا جده معاف شود. علاوه بر جزئیات اجداد یا جده ، جزئیات کلیه فرزندان جد یا جده و جزئیات همه نوه های آنها نیز باید در جدول ذکر شده باشد.

2- شخص مسئول امور کنسولی ضمن دیدن کارتهای شناسایی اصلی مربوط به بستگان درگیر ، اطلاعات ثبت شده در جدول را کنترل و به کار می گیرد.

ج- شواهد شاهدان:

سه بستگان درگیر در آژانس ضمن وارد کردن جزئیات خود در محل مربوطه فرم درخواست معافیت حمایت مالی ، صحت ادعا راجع به حمایت مالی درخواستی را با امضای و انگشت نگاری تأیید می کنند. افسر کنسولی باید مفاد ماده (60) را درک کند. ) قانون خدمات عمومی در مورد مجازات شهادت دروغین ، گواهی دروغ و کتمان حقیقت شهادت شاهدان عمل می کند و آنها را برای موضوع توجیه می کند.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)