مشاوره نظام وظیفه تهران

در صورتی که نیاز به مشاوره نظام وظیفه دارید با شماره زیر وکیل نظام وظیفه تماس بگیرید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معافیت از حمایت مالی یکی از انواع معافیت هایی است که بسیاری از ذینفعان از آن استفاده کرده اند. متقاضیان می توانند حتی در حین استفاده از معافیت تحصیلی ، از انواع معافیت های حامی مالی استفاده کنند. مصرف کنندگان باید توجه داشته باشند که برای استفاده از معافیت های حمایت مالی باید 18 سال سن داشته باشند. همه آنها وارد شده اند و همچنین غیبت نظامی ندارند.
انواع معافیت وثیقه:
1. حمایت مالی والدین (بیش از 70 سال سن یا بیمار و نیاز به مراقبت)
2. امنیت مادر (مادر بدون شوهر یا طلاق)
3. امنیت خواهر (خواهر بدون پدر ، همسر و فرزند سالم)
4- وثیقه یک برادر بیمار (خواهر بدون پدر ، همسر و فرزند سالم)
5- وثیقه یک برادر یا خواهر کوچکتر از زیر 18 سال
6. ناتوانی والدین معلول (ماده 6 رفاه)
7. ضمانت سه خواهر
8- حمایت مالی کودک
9- حامی پدربزرگ
10- ضمانت مادربزرگ
معافیت ضمانت
شرایط برای اخذ انواع معافیت وثیقه
متقاضیان باید به سن اکثریت رسیده باشند (18 سال)
موضوع نباید از عدم حضور نظامی غیرمجاز باشد.
ذینفع باید تنها و تنها متولی شخص حضانت باشد. اگر شخص دارای برادر بیش از 18 سال باشد ، وی معاف نیست ، مگر اینکه به تشخیص شورای پزشکی ، برادر مسئولیت کلی مراقبت از متوفی را داشته باشد.
1. شرایط و ضوابط معافیت والدین:
برای حمایت مالی از پدر ، پدر باید بالای 70 سال (70 سال سن) داشته باشد و تنها فرزند باید بالای 18 سال باشد. همچنین اگر پدر زیر 70 سال سن داشته باشد ، از حمایت مالی معاف خواهد شد. وی از آن به گونه‌ای استفاده کرد که شورای پزشکی نظام وظیفه تشخیص دهد پدر شخص موضوع قادر به انجام کار خود نیست و نیاز به مراقبت دارد.
نکته:
اگر فرزندان پسر دیگر حضور داشته باشند ، حتی اگر آنها از پدر یا خارج از کشور دور باشند ، متقاضی نمی تواند درخواست معافیت وثیقه پدر را بدهد ، مگر اینکه خواهران و برادران به دلیل بیماری نتوانند از پدر مراقبت کنند.
اگر پدر 70 ساله یا بیمار فرزند اول فرزند خود را معاف کند و کودک به دلیل بیماری یا مرگ قادر به مراقبت از او نیست ، می تواند برای معافیت فرزند دوم خود درخواست کند.
2. شرایط معافیت از حمایت مالی والدین:
برای دریافت مرخصی زایمان ، پدر نباید زنده بماند یا مادر برای مدت معینی طلاق گرفته و 30 ماه از تاریخ طلاق یا فوت همسر بگذرد. برای بهره مندی
3. شرایط معافیت حمایت از خواهر برای بیش از 18 سال:
برای اینکه از یک خواهر بالای 18 سال حمایت مالی شود ، خواهر زندانی باید پدر ، همسر نداشته باشد (فوت یا طلاق) و یک فرزند سالم.
نکته:
داشتن یک پدر و مادر برادر نیمه یا فرزندپرور (خواهر) مانع معافیت برادر فرزندی نمی شود.
اگر خواهر واجد شرایط فرزند دارای فرزند بالای هجده سال داشته باشد و مطابق مقررات مربوط نتواند از مراقبت از مادر مراقبت کند ، ذی نفع می تواند از این معافیت استفاده کند.
4- شرایط معافیت از حمایت مالی از برادر بیمار بالای 18 سال:
برای اینکه یک برادر بیمار بالای 18 سال حمایت مالی شود ، خواهر و برادر واجد شرایط نباید دارای یک پدر ، همسر یا فرزند سالم باشند که به نظر شورای پزشکی باید مراقب باشند. فرد واجد شرایط نیز باید تنها خواهر و برادر و سرپرست برادر بالای 18 سال باشد.
نکته:
داشتن یک برادر ناتنی یا فرزندپرور (برادر) مانع معافیت برادر فرزندی می شود.
اگر مکفول فرزند پسر بیش از هجده سال داشته باشد و مطابق مقررات مربوط نتواند از عهده مراقبت از پدر برآید ، می تواند از این معافیت استفاده کند.
5- شرایط معافیت برای حمایت از یک خواهر و برادر کوچکتر زیر 18 سال
برای حمایت از یک خواهر و برادر زیر 18 سال ، یک خواهر و برادر زایمان نباید یک ناپدری داشته باشد و فقط یک خواهر و برادر تنها و سرپرست بالای 18 سال باید یک خواهر و برادر باشند.
نکته:
حضور یک خواهر یا برادر نیمه سرپرست مانع معافیت برادر برادری می شود.
6. شرایط معافیت از حمایت از والدین معلول (ماده 6 رفاه)
به موجب ماده 6 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ، یكی از والدین كودكان دارای معلولیت (یا هر دو آنها معلول هستند) یا حداقل دو فرزندشان دارای معلولیت از خدمت سربازی معاف هستند. . همچنین طبق یادداشت زیر این ماده ، همسرانی که از همسر معلول و معلول خود مراقبت می کنند ، مادامی که مسئولیت همسر معلول و معلول خود را بر عهده داشته باشند از خدمت سربازی معاف خواهند شد.
نکته:
این معافیت توسط معلولیت دو فرزند خانواده اعطا می شود ، مشروط بر اینکه فرزندان معلولیت ازدواج نکنند.
7. شرایط معافیت حمایت از سه خواهر
برای واجد شرایط بودن برای معافیت سه خواهر ، فرد باید تنها پسر در خانواده تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی باشد و سه دختر داشته باشد.

 

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)