سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

مشاوره معافیت کفالت مادر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در این مقاله مراحل دریافت معافیت وثیقه زایمان را کاملاً توضیح خواهیم داد. همچنین اسناد لازم برای دریافت معافیت حمایت مالی مادر را کاملاً توضیح خواهیم داد. توجه داشته باشید که معافیت وثیقه یک معافیت دائمی در زمان صلح است. برای شروع فرآیند اول ، باید شرایط دریافت معافیت وثیقه مادر را رعایت کنید.

شرایط معافیت زایمان
1. پدر در معرض حبس ابد قرار نمی گیرد.
همچنین ، اگر مادر به طور دائم طلاق گرفته و مجدداً ازدواج نکرده باشد ، یا پدر در بازداشت است و بیش از یک سال مانده به حکم مجازات برای بررسی تا پایان مجازات باقی مانده است ، می توانید به مادر وثیقه بپردازید. .

2. شامل یک برادر بزرگتر از 18 سال نمی شود
یا اگر یک برادر بالاتر از 18 سال داشته باشد ، با تصویب شورای پزشکی نمی تواند از مادر خود مراقبت کند.

3. متقاضی باید غایب باشد
توجه داشته باشید که هنگام چشم پوشی می توانید برای مرخصی زایمان نیز اقدام کنید.

مراحل معافیت حمایت مالی مادرانه
متقاضی ابتدا باید اسناد اولیه را تهیه کرده و به سازمان خدمات عمومی ارسال کند. پس از آن ، تاریخی توسط سازمان خدمات عمومی تعیین می شود که با اسناد مرحله دوم (نهایی) ، باید در هیئت بررسی شرکت کند و در صورت تصویب هیئت بررسی ، می تواند معافیت دائمی خود را دریافت کند. در زیر لیستی از اسناد اساسی و نهایی برای دریافت معافیت مرخصی زایمان قرار دارد.

اسناد لازم (مرحله اول)
1. برگه تکمیل شده وضعیت ذینفعان (برگه شماره دو در دفترچه خدمت)
2. عکس رنگی 2 * 3 پس زمینه سفید و صورت کامل
3. تصویر کارت ملی یا کارت موقت ملی
4. تصویر تمام صفحات شناسه عکس
5- تصویر گواهی آخرین مدرک بدست آمده توسط مراجع صدور یا ثبت اسناد برابر با اصل. (برای کسانی که تحصیلات غیر دانشگاهی دارند ، برگه شماره 3 را در جزوه سربازان پر کنید.
6. برگه واکسیناسیون تکمیل شده (برگه شماره 4 در جزوه سربازی)
7. تقاضای اشتغال از واحد خدمات برای افرادی که در طول خدمت متقاضی هستند.
8. تصویر کلیه صفحات شناسنامه پدر ، مادر ، خواهر و برادر
9- برگه استعلام آخرین وضعیت (برگه شماره 1 در جزوه سربازی)
10- برگه تکمیل معاینه اولیه افراد (برگه شماره 5 در دفترچه خدمت)

پیشنهاد مطالعه: چگونه گواهینامه رانندگی را دریافت کنیم؟
مدارک لازم (مرحله دوم)
1. اصل و تصویر شناسه عکس (یک نسخه)
2. صفحات اصلی و تصویر شناسنامه والدین (یک نسخه)
3. تصویر صفحه اول شناسنامه برادران و خواهران درج شده (یک نسخه)
4- گواهی اصلی درگذشت پدر در صورت فوت یا نامه ای از دادگاه ها که بیان می کند وی بیش از یک سال حبس پدر خود را دارد. یا اصل و کپی حکم طلاق مادر در صورت طلاق.
5. دو عکس 3 * 4 از مادر پوشیده شده است
6. کپی شناسنامه یا خلاصه فوت همسر یا سایر همسران مادر تحت پوشش در صورت وجود
7. یک قطعه عکس رنگی 2 * 3 پس زمینه سفید و صورت کامل
8- برگه تکمیل بررسی وضعیت توسط نیروی انتظامی یا وظیفه عمومی (برگه شماره 7 در جزوه نظام وظیفه)
9. اصل گواهینامه دانشگاهی
10- کارت معاینه پزشکی برادر بیش از 18 سال منوط به این واقعیت است که به دلیل بیماری یا ناتوانی ، وی قادر به مراقبت از مکفول نیست.
11- گواهی اشتغال از واحد خدمات برای افرادی که در طول خدمت اقدام می کنند.
12. تهیه اولین رسید 23000 ریال برای خدمات پستی کارت معافیت و یک پاکت نامه برای ارسال کارت از دفاتر پست.
13- برگه تکمیل کننده وضعیت موضوع (برگه شماره 8 در سیستم کار)
14- رسید اصلی بانك مبلغ واریز مبلغ مورد نیاز ، كه در جزوه سربازی آورده شده است
15. برگه تکمیل استعلام آخرین شرط موجود (برگه شماره 1 در جزوه سربازی)

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)