مشاوره معافیت پزشکی سربازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وثیقه یکی از قراردادهایی است که بین افراد برقرار می شود و ویژگی ها و شرایط خاص خود را دارد. در مجله دلتا ، مفهوم قرارداد حمایت مالی و تأثیرات قانونی و کیفری آن مورد بررسی قرار می گیرد.

وثیقه چیست؟
در یک قرارداد حمایت مالی ، یک شخص متعهد می شود که بدهکار را به شخص دیگری که حامی مالی نامیده می شود ، معرفی کند. یکی از مهمترین نمونه های وثیقه زمانی است که دادگاه از متهم وثیقه ای درخواست می کند و او متعهد می شود که متهم را هر زمان که دادگاه بخواهد برای محاکمه یا تحقیق در بیاورد. در این موارد دادگاه ضمانت برای متهم صادر می کند. در مواردی که چنین حکم صادر می شود ، بدین معنی است که شخصی که ظرفیت قانونی وی برای مرجع قضائی برقرار شده است متعهد می شود هر وقت دادگاه او را احضار کند ، متهم را به مرجع قضایی منتقل کند. در غیر این صورت مبلغ مشخص شده به عنوان میزان کمک هزینه از ضامن (تعهد کننده) دریافت می شود.

انواع وثیقه
براساس قانون ، وثیقه می تواند مطلق یا موقت باشد و اگر موقت باشد باید مدت آن مشخص شود. با وثیقه مطلق ، ضامن (شخص یا مراجع قضایی که ضامن به او بدهکار یا متهم متعهد شده است) می تواند در هر زمان خواستار احضار ضامن (شخص مسئول ضامن) باشد ، اما با وثیقه. موقت حق مطالبه قبل از موعد مقرر را ندارد. سوال این است ، چه کسی می تواند حامی باشد؟ در پاسخ باید توجه داشت که طبق قانون ، در صورت تأیید اعتبار و توان مالی وی برای پرداخت وثیقه توسط مرجع قضایی ، فقط شخص می تواند وثیقه متهم را بپذیرد. قاضی براساس اسناد هویتی و دریافت حقوقی یا پروانه کسب و کار یا سند مالکیت خانه یا ماشین شخص یا با مراجعه به نیروی انتظامی و تحقیق در مورد آگاهان ، نتیجه می گیرد که این شخص حق حمایت مالی دارد.

صدور وثیقه
همانطور که قبلاً ذکر شد ، وثیقه در مواردی صادر می شود که صلاحیت قانونی ضامن برای دادگاه تعیین شده باشد. بنابراین برای صدور این دستورالعمل باید اقداماتی انجام شود که به ترتیب زیر بیان شده است؛
ابتدا قوه قضاییه برای متهم حكمی صادر می كند تا كسی را ضامن معرفی كند. در این حالت ، قاضی میزان وجوهی را که باید به نفع صندوق دولت مصادره شود در صورت عدم ضمانت ، مشخص می کند.
ثانیا ، متهم شخصی را که صلاحیت های لازم را برای حمایت مالی داشته باشد به مرجع قضایی معرفی می کند و پس از تأیید مقام قضایی ، متهم متعهد می شود که متهم را هر وقت لازم باشد به دادگاه بیاورد و همچنین در صورت متهم بودن خود متعهد می شود. غایب. مبلغ الکفاله را پرداخت کنید.
در مرحله سوم ، مرجع قضایی موظف است ضمن صدور قرارداد ، با حمایت مالی از شخص معرفی شده توسط متهم موافقت کند ، که اصطلاحاً قبول وثیقه است. برای بدست آوردن اعتبار قانونی ، قرار ملاقات باید توسط ضامن و قاضی امضا شود.

حمایت

میزان وثیقه یا همان مقدار الكفالا با توجه به مواردی از قبیل میزان خسارت وارده به شاكی ، میزان مجازات تحمیل شده برای متهم و همچنین تاریخ متهم و خانواده وی و همچنین تعیین می شود. موقعیت اجتماعی. شایان ذکر است که قاضی نمی تواند میزان پول الکفاله را کمتر از خسارت وارده به شاکی تعیین کند. در چنین مواردی ، اگر متهم نتواند شخصی را به عنوان ضامن معرفی کند ، مرجع قضایی نوع دیگری از وثیقه را در نظر می گیرد. در صورت عدم توانایی یا عدم تأمین وثیقه متهم ، قوه قضاییه در مرحله آخر ناگزیر از بازداشت استفاده خواهد کرد.

معافیت حامی چگونه حاصل می شود؟
در بعضی موارد ، اسپانسر از حمایت مالی معاف می شود:
1. در صورت حضور مكلف (شخصی كه ضامن آن را تضمین كرده است ، موكف نامیده می شود) به عنوان متعهد.
2- در صورت ورود حامی به صورت حضوری در زمان مقرر.
3. در صورت متوقف شدن بدهی به عهده ضامن است.
4- در صورت ضامن ضامن توسط مراجع قضایی یا شخصی که به نفع او شکایت کرده است تا بتواند بدهی خود را پرداخت کند.
5- اگر حق ضمانت (شخص یا مرجع قضایی که ضامن به آن متعهد شده است) به شخص دیگری منتقل شود.
6. در صورت فوت مکفول.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)