سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

مشاوره رایگان معافیت پزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده 39

کارمندان خدمات عمومی از نظر خلق و خو و استعداد جسمی و روحی به چهار دسته تقسیم می شوند:
1- كسانی كه از نظر جسمی و ذهنی سالم هستند و قادر به خدمت هستند.

2- كسانی كه به دلیل ناتوانی یا بیماری از سلامتی خوبی برخوردار نیستند اما قادر به خدمت در امور غیر جنگی هستند.

3- كسانی كه به دلیل عدم رشد یا بیماری به طور موقت قادر به خدمت نیستند.

4- اشخاصی که به دلیل ناتوانی یا بیماری دائمی جسمی یا روانی قادر به انجام دوره اضطراری نیستند.

یادداشت 1:

نحوه طبقه بندی افراد و روش معاینه و قوانین معافیت پزشکی آنها بر اساس مقاطع تحصیلی آزمودنیها طبق آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی در خدمات عمومی ارائه می شود که وزارت دفاع با نظر خود تهیه می کند وزارت امور داخله و بهداشت ظرف شش ماه. با تصویب ستاد کل ، توسط هیئت دولت تصویب می شود.

توجه 2:

آموزش و خدمت به افراد معاف از جنگ مطابق با دستورالعمل تهیه شده و توسط ستاد عمومی ابلاغ شده است.

نکته 3:

افراد معتاد به مواد مخدر مشمول بند (3) این ماده هستند و در طی معاینه ، توسط واحدهای وظیفه عمومی شناسایی و معرفی می شوند تا حداکثر شش ماه از اعتیاد خارج شوند.

تبصره 4:

در طول خدمت ، نیروهای مسلح موظف هستند سربازانی را که معتاد به مواد مخدر از سربازان دیگر هستند شناسایی و منزوی کنند و از آنها در واحدهای مستقل و ویژه استفاده کنند و آنها را برای ترک اعتیاد ظرف مدت یک ماه به مراجع ذیربط ارجاع دهند. و نظارت و مراقبت لازم را در طول خدمت ارائه دهید. مدت ترک اعتیاد یک بار برای خدمت دوره ضرورت محاسبه می شود. این افراد پس از پایان خدمت حقوقی خود مرخص می شوند ، اما در هر صورت ، صدور کارت پایان خدمت منوط به صدور گواهی اعتیاد است.

ماده 40:

به کسانی که به دلیل بیماری به طور موقت قادر به خدمت نیستند ، برای مدت زمانی که توسط شورای پزشکی تعیین شده است معافیت پزشکی موقت دریافت می کنند و در هر صورت از یک سال بیشتر نخواهد بود و در سال دوم نیز به همین ترتیب در صورت ادامه بیماری. اگر در سال سوم نتوانند خدمات را انجام دهند ، به طور دائم از خدمت دوره ضرورت معاف می شوند.

یادداشت 1:

پزشکان فقط در صورتی که قادر به انجام پزشکی نباشند ، مجاز به معافیت دائمی هستند. افرادی که به خدمات فوریت های پزشکی پزشک تمام وقت احتیاج دارند اما قادر به دریافت معالجه پزشکی هستند ، به بخش اورژانس اعزام می شوند و طبق توصیه های پزشکی از خدمات سنگین معاف می شوند.

توجه 2:

در مواقع جنگ یا بسیج گسترده ، کسانی که در دوران صلح به دلایل پزشکی یا حمایت های لازم از خدمت سربازی معاف شده اند نیز ممکن است احضار شوند.

ماده 41

تمام سربازان باید قبل از اعزام توسط پزشک نیروهای مسلح معاینه شوند و در صورت عدم وجود پزشک از نیروهای مسلح ، باید توسط پزشکان متعهد متعهد که توسط پلیس مجوز گرفته اند معاینه شوند.

یادداشت 1:

اظهار نظر در مورد معافیت پزشکی برای افرادی که تحت پوشش سه پزشک مسلح در هر شهر قرار دارند ، اکثریت آراء این پزشکان معتبر است.

توجه 2:

نیروهای مسلح موظفند توصیه های پزشکی لازم را به پلیس گزارش دهند. در صورت عدم امکان ارائه نیروهای مسلح به پزشکان مورد نیاز ، پلیس از پزشکان غیرنظامی مصوب شورای پزشکی استفاده خواهد کرد.

نکته 3:

هر ساله دولت موظف است هزینه تجهیز و تشکیل شورای پزشکی و شورای عالی پزشکی ، پزشكان فوق الذكر كه عضو شوراهای مذكور است و همچنین هزینه معاینات تخصصی كسانی كه معاف هستند را بپردازد. از پرداخت هزینه های امتحان اعتبارات نیروی انتظامی و بیمارستانهای وابسته را پیش بینی کنید.

ماده 42

اگر بیماران در طول خدمت خود از معلولیت یا بیماری رنج ببرند ، پس از پایان دوره درمانی می توانند به بیمارستانهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که از نظر عقیدتی – سیاسی مورد تأیید نیروهای مربوطه هستند ، مراجعه کنند. ، که کمتر از 6 ماه نیست در صورت عدم انجام خدمات ، از انجام بقیه خدمات در دوره اضطراری معاف می شوند.

توجه داشته باشید:

دوره درمان افراد مشمول این ماده به عنوان بخشی از دوره ضرورت آنها در نظر گرفته می شود.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)