مشاوره در مورد معافیت تحصیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرایط معافیت مددجویان رفاهی از خدمت سربازی چیست؟
شرایط معافیت مددجویان رفاهی از خدمت سربازی چیست؟
یکی از انواع معافیت های نظامی معافیت های رفاهی است. بسیاری از سربازان یا اعضای خانواده آنها به عنوان مشتری تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند.

به گفته خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری های میزان ، خدمت سربازی همان خدمات نظامی در ایران است. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، کلیه مردان بالای 18 سال در ایران به جز در موارد استثنایی ، باید خدمت کنند. برو به ارتش. تکمیل خدمت سربازی برای کلیه سربازان الزامی است و سربازان وظیفه از انجام هرگونه خدمات دولتی و استفاده از برخی خدمات ملکی قبل از پایان این دوره منع خواهند شد.

با این حال ، خدمت سربازی برای برخی که معافیت نظامی خوانده می شوند ، صدق نمی کند. در این گزارش ، یکی از این معافیت ها ، یعنی معافیت مددجویان بهزیستی و شرایط دریافت آن را توضیح می دهیم.

یکی از انواع معافیت های نظامی معافیت های رفاهی است. بسیاری از سربازان یا اعضای خانواده آنها به عنوان مشتری تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند. چشم پوشی از ماده 6 بهزیستی با توافق بین سازمان بهزیستی و ستاد کل نیروهای مسلح انجام شده است. در هر دو مورد ، این معافیت برای حمایت از خانواده های تحت پوشش بهزیستی در نظر گرفته شده است.

در این گزارش ، شرایط دریافت معافیت برای مددجویان بهزیستی و شرایط آنها را مورد بحث قرار می دهیم.

مشتری رفاه شخصی است که به دلیل ناتوانی یا نیاز به حمایت معنوی ، توسط سازمان بهزیستی تحت پوشش و پشتیبانی قرار می گیرد.

در حقیقت ، معافیت ماده 6 برای حمایت از خانواده هایی است که یک یا دو عضو آن خانواده تحت پوشش بهزیستی هستند. این معافیت طی یادداشت تفاهم با سازمان خدمات عمومی در دهه 1980 به دست آمد. در این نوع معافیت ، اگر یک یا دو عضو خانواده تحت پوشش رفاه قرار گیرند ، ذینفع می تواند از معافیت حمایت مالی استفاده کند و از خدمت سربازی معاف شود.

قوانین معافیت مشتری منوط به خدمت سربازی رفاهی است

این نوع معافیت فقط در مورد افرادی اعمال می شود که وضعیت تاهل در یکی از موارد زیر است:

پدر و مادر شخص درگیر ، که یکی از آنها به دلیل معلولیت تحت پوشش بهزیستی است.

حداقل دو عضو خانواده (خواهر و برادر) به دلیل معلولیت تحت پوشش بهزیستی هستند.

همسر شخص تحت معلولیت تحت پوشش بهزیستی قرار دارد.

مادر شخص تحت پوشش همسر نیست و تحت پوشش بهزیستی است.

کودک کودک به دلیل معلولیت تحت پوشش بهزیستی قرار دارد.

اگر موضوع در خانواده ای با شرایط فوق زندگی می کند ، می تواند از معافیت ماده 6 استفاده کند و از خدمت سربازی معاف شود.

شرایط معافیت

موضوع فاقد نظامی است. یعنی در زمان غیبت قبل از تاریخ اعزام ارسال نشده است.

فرقی نمی کند تعداد برادران یک خانواده معاف باشد. اگر یک یا چند خواهر و برادر در خانواده یک یا دو عضو تحت پوشش بهزیستی داشته باشند ، یکی از خواهران و برادران می توانند از ماده 6 معافیت بهزیستی استفاده کنند.

معافیت برای کسانی که مادری دارند بدون همسر یا فرزند معلول

مطابق دستورالعمل صادره از سوی دفتر توانمندسازی خانواده ، اگر مادر فاقد شوهر باشد (شوهرش فوت کرده یا رسماً طلاق گرفته است) یکی از فرزندانش از خدمت سربازی معاف می شود. افراد دارای حداقل یک فرزند معلول در خانواده نیز می توانند طبق توافق از خدمت سربازی معاف شوند.

مراحل معافیت

با توجه به مطالب فوق ، اگر از طریق ماده 6 بهزیستی شرایط معافیت از خدمت سربازی را دارید ، به اداره مربوطه مراجعه کرده و درخواست خود را ارسال کنید. در مرحله دوم کمیسیون ، صحت ادعای خود را بررسی کرده و در صورت تأیید ، با اخذ نامه معرفی به دفاتر پلیس +10 مراجعه کنید. در دفاتر پلیس 10+ ، شما درخواست معافیت می کنید. اگر در جریان معافیت ماده 6 بهزیستی سؤالی دارید ، می توانید از توصیه های نظام وظیفه استفاده کنید.

شهادت محلی برای معافیت

معافیت ماده 6 یکی از معافیت های حمایت مالی ارتش است. یكی از اصلی ترین اقدامات برای دریافت معافیت وثیقه ، انجام شهادت محلی معافیت وثیقه نظامی و پر كردن فرم تحقیق محلی است. در این مرحله باید فرم های دریافت شده از پلیس +10 را پر کنید. برای شهادت محلی ، باید تاریخ خود را بر روی یک تکه کاغذ تهیه کرده و آن را با شاهدان خود امضا کنید. باید توجه داشته باشید که اگر اطلاعات نادرستی ارائه دهید ، معافیت شما ابطال می شود.

اگر فرد معلول در خارج از محیط خانه نگهداری شود ، فرد تحت پوشش نمی تواند از این معافیت استفاده کند

از سال 2003 طبق توافق سازمان بهزیستی و سازمان خدمات عمومی ناجا ، کودک سالم خانواده های معلول می تواند از امکانات نظامی بهره مند شود. با توجه به اینکه هدف از این نوع معافیت t

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)