سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

فهرست مطالب

جهت تعیین وقت مشاوره با دکتر امیرنجات به  واتساپ شماره 09122888366 یا 02186129208  پیغام دهید . جهت تنظیم عریضه آنلاین نیز به همین شماره واتساپ نمایید.

مقدمه

وکالت از عقود مهم محسوب می شود. به موجب وکالت وکیل اختیار پیدا می کند به وکالت از موکل اقدماتی انجام دهد . در این مقاله پیرامون مسئولیت وکیل مطالبی ارائه خواهد شد.

 مسئوليت وكيل :

(عنوان:وکیل مجرب-وکیل پایه یک دادگستری)

اگر وكيل در جايي كه عقد وكالت به جاي خود باقي است از اجراي مفاد آن خودداري كند يا آنچه را به عهده دارد به تاخير اندازد مسئول زيانهاي مادي و معنوي است كه از اين راه به موكل وارد ميشود.

زمان مسئولیت وکیل

(عنوان:وکیل مجرب-وکیل پایه یک دادگستری)

درست است كه او ميتواند هرگاه بخواهد عقد را فسخ كند ولي تا زماني كه پيمان گسسته نشده ، متعهد به اجراي آن و مسئول پيامدهاي تخلف خويش است.

در موردي كه وكيل با اذن موكل براي اجراي وكالت وكيل ديگري انتخاب ميكند خواه براي موكل باشد يا خود وكيل ، مسئول اعمال او نيست. زيرا وكيل انتخاب شده در شيوه اجراي وظايف خود ازاد است و موكل نيز با دادن اختيار توكيل ، نتيجه اعمال او را نسبت به خود پذيرفته است.

مسئولیت وکیل
مسئولیت وکیل

مسئولیت وکیل نسبت به بی احتیاطی

(عنوان:وکیل مجرب-وکیل پایه یک دادگستری)

هرگاه وكيل در انتخاب خود بي مبالاتي كند و محجور يا معسر يا ناشايسته اي را برگزيند ، مسئول اين تقصير خويش است. اما اگر بر اين انتخاب نتوان خرده گرفت چون كار وكيل دوم به دستور وكيل اول انجام نميشود نميتوان او را مسئول همه تقصيرهاي وكيل دوم پنداشت.
با وجود اين در موردي كه وكيل دوم سمت نايب وكيل اول را نيز داراست بايد نظارت عرفي لازم بر اعمال او انجام شود، وگرنه وكيل اول از اين نظر نيز مسئول تقصير خويش است.

مسئولیت وکیل در صورت عدم توکیل

بر عكس در جايي كه وكيل بدون داشتن اختيار توكيل براي اجراي وكالت وكيل ديگري انتخاب كند، مسئول اعمال او است و بايد خساراتي را كه از اين رهگذر به موكل وارد ميكند را جبران سازد.
موكل حق دارد به هركدام از وكيل و برگزيده او كه ميخواهد يا به هردو براي جبران خسارت رجوع كند. به وكيل نخست به دليل تجاوز از حدود اختيار و به وكيل دوم از اين جهت كه نسبت به او بيگانه و غاصب است.
قواعدي كه گفته شددرباره اعمال اجيري كه به وسيله وكيل براي انجام امور مادي و مقدماتي وكالت استخدام ميشود قابل اجرا است مگر در مورد كارگران و زير دستان او كه بر طبق قواعد عمومي مسئوليت كارهايشان به عهده كارفرما و خادم است.

مسئولیت وکیل در صورت تعدد

در موردي كه براي اجراي وكالت وكيلان متعدد انتخاب ميشوند بايد بين حالت استقلال و اجتماع آنان تفاوت گذارد. در حالت نخست هريك از وكلا مسئول اعمال خويش است ولي در حالت اجتماعي وكلا در مورد اعمال جمعي كه انجام داده اند مسئوليت تضامني دارند.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)