مشاوره ازدواج-مشاوره ازدواج رایگان-مشاوره قبل از ازدواج

فهرست مطالب

مشاوره ازدواج-مشاوره ازدواج رایگان-مشاوره قبل از ازدواج

روش برگزاری جلسات مشاوره -مشاوره ازدواج-مشاوره ازدواج رایگان-مشاوره قبل از ازدواج

معمولاً مشاوران اگر نیاز باشد از خانواده‌ها هم دعوت می‌کنند تا در جلسات حضور یابند اما از آن جا که مسئولیت ازدواج بر عهده دوطرف است، مشاوران بیشتر جلسات را با حضور دختر و پسر برگزار می‌کنند؛ معمولاً اگر جریان مشاوره خوب پیش رود، در نهایت سه تا چهار جلسه 1.5 ساعت کافی است؛ اگر مشاور نیاز به جلسه اضافه داشته باشد در این جلسه معمولاً درباره ریسکها صحبت می‌کند تا زوجها بتوانند به مدلی برای خانواده موفق دست یابند؛ حتما باید موضوع ازدواج بوسیله خواستگاری رسمیت پیدا کند و تا زمانی که خواستگاری صورت نگرفته است نمی‌توان قدم دیگری برداشت.

  باتوجه به اینکه مشاوره در حین ازدواج  زمانی است که ازدواج زوجین قطعی شده، چه اثری در این مرحله در روند زندگی آنها دارد؟-مشاوره ازدواج-مشاوره ازدواج رایگان-مشاوره قبل از ازدواج

هدف از مشاوره در حین ازدواج، تحکیم پایه‌های زوجین است؛ شناخت زوجین از یکدیگر، به دست آوردن اطلاعات درباره‌ روان‌شناسی زن و مرد، چگونگی رفتار صحیح آنها با یکدیگر و جلوگیری از بروز اختلاف نظرها و عمیق شدن آن‌، از اهداف این مرحله مشاوره است.مشاوره ازدواج-مشاوره ازدواج رایگان-مشاوره قبل از ازدواج

در مشاوره پیش از ازدواج چه اطلاعاتی بررسی می شود

اطلاعات در مورد شخص، در زمینه‌های مختلف جسمی، توانایی و محدودیتهای روانی و اطلاعات در مورد جنس مخالف مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ زن نباید فراموش کند که شوهر او یک مرد و مرد نباید فراموش کند که همسر او یک زن است؛ زن و مرد از نظر جسمی و فیزیولوژیکی ( استخوانبندی، رشد اندامها، قد، مواد چربی، رنگ پوست و قدرت بدنی) و ابعاد روانی مانند هیجان، عواطف، خواب و رویا، روانی، کلام، اطاعت، عشق و دوستی، صبر و حوصله، سرعت عمل و نحوه گوش دادن با یکدیگر تفاوت دارند.مشاوره ازدواج-مشاوره ازدواج رایگان-مشاوره قبل از ازدواج

آگاهی و اطلاعات زن و مرد از تفاوتهای نوعی و فردی یکی از آمادگیهای اساسی برای ازدواج است؛ اطلاعات در مورد نقش زن و مرد، دختر و پسر پس از ازدواج به عنوان زن و مرد مطرح می‌شوند و قبل از ازدواج باید از نقش و وظایف زن و شوهری آگاه شوند و در مورد نقشها به توافق برسند.

مشاوره ازدواج-مشاوره ازدواج رایگان-مشاوره قبل از ازدواج
مشاوره ازدواج-مشاوره ازدواج رایگان-مشاوره قبل از ازدواج
وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)