مسئولیت کیفری بیماران مبتلا به کرونا

مسئولیت کیفری بیماران مبتلا به کرونا قتل عمد و پرداخت دیه قتل مطابق ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی در مواردی که قاتل یعنی ناقل ویروس کرونا قصد کشتن را ندارد و کاش کاری را که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری مثل کشنده بودن ویروس کرونا نسبت به بیماران دیابتی یا پیران و ناتوانان نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد ناقل ویروس مرتکب قتل عمد گردیده کرونا برای سالمندان و افراد بیمار زمینه خطرناک است و اگر شخص ناقل باعث علم به وجود علائم خیش دستورات قرنطینه را رعایت نکند و آسیب رساندن وی محرز شود در صورت بروز خسارت جانی مرتکب قتل عمد شده و دارای مسئولیت کیفری و مدنی خواهد بود