سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

فهرست مطالب

مرکز مشاوره صادقیه-مرکز مشاوره در صادقیه

جهت تعیین وقت با شماره 02186129208 تماس بگیرید

مقدمه

ممکن است شما ساکن محله صادقیه باشید و نیاز به استفاده از خدمات مشاوره روانشناسی را دارید در این صورت ما متخصصین مجموعه که از دکتر های روانشناسای بنام هستند را به شما معرفی می کنیم.

وضعیت ازدواج در سالهای اخیر

در سال های اخیر احساس امنیت آرامش و روابط صمیمانه میان مرد و زن  به سستی منجر شده و خانواده به گونه ای فزاینده با نیرو های ویرانگر رو به رو شده است .

میزان طلاق در غرب

مزان طلاق در غرب به ویژه آمریکا رو به فزونی است به گونه ای که در این کشور ازدواج ها به طلاق ختم می شود.

مضرات طلاق و جدایی

.طلاق و جدایی  نتایج منفی عمیقی چه از نظر روانی و چه از نظر جسمانی در هر دو زوج به جا میگذارد.این اثرات منفی به طور خلاصه شامل افزایش خطر بیماری های روانی افزایش تصادفات منجر به مرگ و میر ناشی از بیماری ها است.همچنین اثرات منفی زیادی بر فرزندان به جای می گذارد که به طور خلاصه می توان افسردگی گوشه گیری ضعف کفایت اجتماعی مشکلات بهداشتی مشکل در زمینه پیشرفت تحصیلی و غیره اشاره کرد.

تاثیر اختلاف قبل از ازدواج بر طلاق

تحقیقات نشان داده است در زوج هایی که بیشترین اختلافات را قبل از ازدواج با یکدیگر دارند میزان طلاق بیشتر است.

نقش انتظارات فرد نسبت به ازدواج

دراین میان انتظارات فرد نسبت به ازدواج نقش کلیدی را بازی می کند افراد انتظاراتشان را ازآنچه می بینند می شنوند و در طول زمان تجربه می کنند رشد می دهند در تمام روابط بین فردی چه روابط بین چندین نفرچه را بطه دو نفر با هم به منظور ازدواج افراد با انتظارات متفاوتی از هم وارد رابطه میشوند که بر رفتار آنها به شیوه مثبت یا منفی اثر می گذارد.از راه های آگاهی افراد در آستانه ازدواج از انتظارات مطلوب و نامطلوب درباره اازدواج و زندگی زناشویی ونیز آموختن مهارتهای لازم در جهت ارتقاء روابط بین فردی استفاده از دوره های آموزشی ویژه این افراد می باشد  و به نظر می رسدآ موزشهای پیش  از ازدواج نقش مهمی را در این راستا ایفاننموده و می توانند دانش فرد را ددر این زمینه افزایش دهند.

جهت تعیین وقت با شماره 02186129208 تماس بگیرید

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)