فهرست مطالب

مرور زمان جرائم

مرور زمان جرائم در مورد قانون کاهش حبس مجازات تعزیری و ویژگی‌های این قانون تا حدی بیان شد و جلو رفتیم

یک قسمتی وجود دارد که بنده سعی می کنم خیلی مختصر و ساده بیان می‌کنم. در این خصوص

می توایند برای انجام وکالت با دکتر محمد امیرنجات با شماه 09054770377 تماس بگیرید .

مرور زمان در جرائم
مرور زمان در جرائم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما نهادی در نظام کیفری داریم به نام مرور زمان جرائم اگر یک شخص جرمی مرتکب شود در یک بازه زمانی

از آن بگذرد محاکم به آن را رسیدگی نمی کند و آن را فراموش نمی‌کنم.

حالا ممکن است متهم محکوم شده ولی اجرای حکم چندین سال موفق شده و به هر ترتیب اجرا

متوقف شده باشد و روند ارجاع اجرا متوقف شده باشد بعد از یک مدت محاکمه وارد این قضیه نمی‌شوند

و اجرا را کلاً منتفی می‌کند که این نهاد در اصطلاح حقوقی می گویند مرور زمان جرائم مشمول برخی از جرایم

می‌شود و این جرایم وقتش یک مدت خاصی دارد بعضی از جریان پنج سال بعضی از جرایم سه سال ما

میدونیم قبل از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرم قابل گذشت محدود بودن مدت مرور زمان جرایم

قابل گذشت یک سال است.

بیشتر بدانید:مرور زمان در جرائم

یعنی اگر فردی به فرد دیگر توهین می کرد این شخص می‌خواست شکایت کند باید

ظرف یک سال بعد از اون دیگه دادگاه شکایت توجه نمیکنه چون مشمول مرور زمان بود قانون جدید

کاهش مجازات حبس تعزیری دسته جرایم قابل گذشت خیلی بیشتر کرده و به عنوان مثال تخریب

زیر ۱۰ میلیون تومان کلاهبرداری هایی که زیر ۱۰۰ میلیون تومان باشه و ورود به عنف

و مواردی از این دست که حتی عادی جلادی اسناد که اینها خیلی جنبه کیفری بزرگی داشت.

ولی خوب این قانون اومد گفت اینها قابل گذشت است حالا نکته جالب اگر این جرم را ما قابل گذشت

بدونیم مرور زمان یک ساعت می‌شود اگر شخصی یک سند عادی را جلب کند یک سال بیشتر مورد

ندارد قانون سابق این عدد مرور زمان را بیشتر از این نمی دونست به هر ترتیب این حملات هایی بود

که باید به آن توجه کنیم قانون حتی مرور زمان ها را هم تحت شعاع قرار میده و با اصلاح قبلی باید

تدبیر بدیم به این جرایم غیرقابل گذشت اعلام شد در واقع اینها مشمول مرور زمان هست  چه اتفاقی

خواهد افتاد بعد نظاره‌گر باشیم.

مرور زمان در قانون مجازات اسلامی و چه جرائمی شامل مرور زمان نیستند

گاهی ممکن است حق شما ضایع شود یا خدای ناکرده دیگری را از دست بدهید. با بررسی قانون مجازات
اسلامی به این موضوع می پردازیم. اگر بعد از گذشت چندین ماه یا سال برای انجام اقدامات قانونی به
دادگاه مراجعه کنید ، شکایت شما مورد رسیدگی قرار نمی گیرد یا به عبارت دیگر ، اقدام قضایی شما
مشروط به قانون “مرور زمان” خواهد بود. زمان”. گذشت زمان به معنای گذشت زمان است که وضعیت
حقوقی جدیدی ایجاد می کند. بنابراین گذشت زمان می تواند در تعقیب مجرم و اجرای حکم موثر باشد.
این یکی از مواردی است که قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری در گذشته به تفصیل شرح داده است.
با این حال ، با اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب 1992 ، جزئیات این موضوع لازم است.
در برخی موارد ، قانونگذار شرط کرده است که بعد از مدت زمان مشخصی حکم صادر یا اجرا نشود ،
یا اینکه متهم تحت پیگرد قانونی قرار نگیرد.
در قانون مجازات اسلامی سه نوع محدودیت زمانی وجود دارد که شامل مهلت تعقیب ،
تلفظ و اجرای احکام است.

مرور زمان در چه صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را متوقف می کند؟ ( مرور زمان تعقیب )

 در صورت ادامه ندادن تعقیب کیفری جرایم تعزیری از تاریخ جرم تا انقضا تاریخ های بعدی یا از تاریخ
آخرین تعقیب یا تحقیقات تا پایان ، مهلت زمانی به حالت تعلیق در می آید. از این تاریخ ها: مجازات های
درجه یک تا سوم ، در پایان پانزده سال. جرایم کیفری درجه چهار ، با انقضا ده سال. جرایم کیفری درجه
پنج ، با انقضا هفت سال. جرایم کیفری درجه شش ، با انقضا پنج سال. جرایم کیفری درجه هفت و
هشت ، با انقضای سه سال. در صورت صدور قرار قانونی ، مهلت تعقیب از تاریخ قطعیت تصمیم
حذف که موضوع دادرسی کیفری است ، آغاز می شود. در جرایم قابل عفو ، اگر قربانی جرم ظرف
یک سال از تاریخ ابلاغ جرم شکایت نکند ، حق وی برای شکایت کیفری سلب می شود مگر اینکه
تحت کنترل متهم باشد یا نتواند شکایت کند. . این دوره از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود.
اگر قربانی جرم قبل از انقضا مدت مزبور فوت کند و دلیلی برای انصراف وی از شکایت وجود
نداشته باشد ، هر یک از وراث وی حق دارند ظرف شش ماه از تاریخ مرگ شکایت کنند. به
استثنای مواردی که شاکی تحت کنترل متهم باشد ، شکایت وارث وی مورد رسیدگی قرار می گیرد
در صورتی که جرم مورد شکایت طبق ماده 105 این قانون مجازات اسلامی محدودیت زمانی نداشته باشد.

بازه زمانی اجرای احکام تعزیری چقدر است؟

مرور زمان جرائم اجرای آخرین جملات تعزیر را به حالت تعلیق در می آورد و مدت آن از تاریخ آخرین جمله به شرح زیر است: مجازات های درجه اول تا سوم در پایان بیست سال.
جرایم کیفری درجه چهار با انقضا پانزده سال.
جرایم کیفری درجه پنج با انقضا ده سال.
جرایم کیفری درجه شش با مدت هفت سال.
جرایم کیفری درجه هفت و هشت با انقضا پنج سال.
اگر اجرای تمام یا مابقی مجازات منوط به انقضا مهلت زمانی یا رفع مانع باشد ،
مدت زمان از تاریخ انقضا این محدودیت زمانی یا برداشتن مانع محاسبه می شود.
مانع دوره اجرای احکام دادگاه های خارجی در مورد شهروندان ایرانی در حدود مقررات قانونی
و توافق نامه ها مشمول مقررات این ماده است.

چه جرایمی منوط به مرور زمان نیستند؟

جنایات علیه امنیت داخلی و خارجی کشور جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع
تبصره ماده (36) این قانون مجازات اسلامی متناسب با میزان مقرر در این ماده است.