موضوع :محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری، بر اساس آخرین مزد روزانه

سوال:در مورد محاسبه دستمزد یا آخرین حقوقی بیمه شده،به منظور محاسبه آخرین دستمزد ایام بیماری به چه نحو است؟

جواب:جمع مزد های بیمه شده در 90 روز آخر  قبل از شروع بیماری تقسیم بر نود به این شرط که آخرین مزد از حداقل حقوق کارگر کمتر نباشد. اگر بیمه شده  سه ماه قبل از غرامت دستمزد استفاده کرده باشد، متوسط مبلغ ملاک برای  محاسبه بیمه شده ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت.

در صورت داشتن سوالات بیشتر با شماره 02186129208 تماس حاصل نمایید.محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری، بر اساس آخرین مزد روزانه

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)