سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

فهرست مطالب

مجازات چک بلا محل

مجازات چک بلا محل چیست ؟ خیلی در جامعه ما متاسفانه رواج پیدا کرده صدور چک‌های بلامحل است

در قانون صدور چک خودش اقدام مجرمانه است اما شرط و شروطی دارد. شما برای حل این مشکل احتیاج

به یک وکیل خبره و با سابقه در این خصوص را دارید. برای تماس با دکتر محمد امیرنجات

با تلفن 09054770377 تماس بگیرید.

مجازات چک بلا محل
مجازات چک بلا محل

 

 

 

 

 

 

 

 

در خصوص مجازات چک بلامحل می گویند که جرم صدور چک بلامحل یک جرم مطلق است

به صرف اینکه شخص دیگری را صادر کند

و در همان روز چک را به همان تاریخ یعنی همین امروز صادر کند ظرف شش ماه هم برگشت بخورد ظرف

شش ماه هم از برگشتن چک کیفری است و به مجرد امضا جرم محقق شده است اما من تفسیر دیگری

از چه کیفری را می خواهم به شما بگویم که در ذهن شما جا بگیرد اما زمانی که میگیم یه جوری یک چک

جرم محسوب میشه اگر موجودی داخل حساب نباشه که فرد در همین امروز که داره چک را می نویسد با

علم به اینکه در حساب بانکی و پولی نداره ولی داره تاریخ امروز را می نویسد اگر شخص کی را امروز بنویسد

برای تاریخ فردا موجودی هم نداشته باشد این اقدام جرم نیست منظور قانونگذار این است که فرد با علم

به اینکه در حساب را صادر می‌کنیم این چک جنبه کیفری دارد و جرم از البته دوتاش رحم دارد باید توجه کنید

که ظرف شش ماه از تاریخ مندرج بر روی چک باید گواهی بعد از عدم پرداخت از بانک بگیریم ظرف شش ماه

هم از تاریخ گواهی عدم پرداخت و شکایت کیفری صورت بگیرد تا در خصوص بسیار زیاد است

چک بدون ضمانت چیست؟

همانطور که توسط قانون تجارت تعریف شده است ، نوشتاری است که در آن صادر کننده چک وجوهی را نزد

بانک (بانکی که باید چک را پرداخت کند) داشته باشد. به طور کامل یا جزئی رجوع می کند یا به دیگری واگذار

می شود. چک سرگردان در لغت به معنای چک است که مبلغی که روی آن چک نشان داده شده است در

تاریخ موجود در حساب نیست و به اصطلاح حساب آن خالی است ، اما آنچه که قانون چک یک چک غیرقابل

برگشت می داند این است که چک بدون پول است و شامل اقلام است مثل اختلاف در امضا یا درج متن چک

یا تفاوت در محتوای چک و مواردی از این دست. سه نوع اختلاف غیرقابل فسخ در برابر چک وجود دارد که

شخصی که چک را در اختیار دارد می تواند دنبال کند:

پیگیری ثبتی چک

مطابق ماده 2 ق. ص.چ ، “دارنده کارت مطابق قوانین و مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی ، چک یا

باقیمانده را از صادر کننده دریافت می کند.” آنچه برای دریافت چک در مرحله ثبت مهم است این است

که اگر بانک انطباق امضای چک را با نمونه امضای چک تأیید کرده باشد ، محل ثبت دستور صدور دستور

صادر می کند.

طبق قوانین اجرای مفاد اسناد رسمی که باید اجرا شود و نحوه رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی

سازمان ثبت املاک و اسناد دولتی مصوب 2008:

ماده 183) درخواست اجرای چک از ثبت محلی است که بانک حساب صادر کننده

چک در آن واقع شده است.
ماده 184) اگر چک برای بخشی از مبلغ آن جابجا شود ، دارنده چک حق دارد برای

باقیمانده اجراییه صادر کند.
ماده 193) پس از صدور اجرای چک ، دارنده چک می تواند با اعلام لغو ادامه عملیات اجرایی ،

لاشه چک را برگرداند. در این صورت ، اگر به مجریه ابلاغ شده باشد ، آنها باید هزینه های

اجرای آن را پرداخت کنند و در این حالت ، موضوع مختومه تلقی می شود.

قانون اصلاح مواد خاصی از قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 18 سپتامبر 1953:

ماده 2) قدرت رسیدگی به شکایات ناشی از دستور اجرای اقدامات رسمی دادگاه

محلی صالح در صلاحیت حکمی که اجرای آن اجرا شده است
ماده 4) طرح دادخواست مانع از اجراي عمليات اجرايي نمي باشد ، مگر اينكه دادگاه

حكم ابطال قرار اجرا را صادر كند يا دستور تعليق عمليات را صادر كند.
ماده 5) دستور تعلیق عملیات اجرایی به درخواست شاکی و پس از دریافت

وثیقه توسط دادگاه. قوتزمینه های شکایت به تشخیص دادگاه یا 2. خسارت جبران ناپذیر

در اجرای سند رسمی. ترتیب وثیقه همان

حکمی است که در قوانین آیین دادرسی مدنی برای تأمین ادعا پیش بینی شده است و اگر موضوع

سند اجرایی نقد باشد و خواهان پول را پرداخت کند ، این مبلغ در دفتر ثبت محلی ضبط می شود و

هیچ چیز دیگری تضمین خواهد شد

امکان شکایت کیفری در جرم چک بلامحل

شکایت کیفری فقط علیه صادرکننده چک امکان پذیر است. اگر در برابر بانک چک غیرممکن نباشد مشمول

مقررات کیفری قانون صدور چک نیست و جرم صدور چک نیز بی ربط نیست. ماده 10 قانون مجازات ، دارنده

چک می تواند چک و زیان آن را در دادگاه کیفری مطالبه کند.

مطابق ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری ، کلیه شکایات کیفری و قضایی و ادعاهای مربوط به کنترل توسط

دادسرا و دادگاه تا پایان دادرسی ، بلافاصله و خارج از دادگاه رسیدگی می شود.
طبق ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری ، مرجع رسیدگی به جرائم مربوط به چک های غیرقابل فسخ ،

از متهمان ، در صورت توجه به اتهام ، حسب مورد ، در “موافقت نامه های ضمانت یا ضمانت” (در وجه نقد

یا وثیقه یا اموال منقول و غیر منقول) می گیرد.
مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری ، جرایم مندرج در این قانون بدون شکایت از دارنده چک قابل پیگرد

نیستند و در صورتی که دارنده چک ظرف شش ماه از تاریخ ، برای دریافت چک به بانک مراجعه نکند یا ظرف

شش ماه “پرداخت ، اگر او شکایت نکند ، دیگر حق شکایت نخواهد داشت.”

توجه: اگر ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک گواهی عدم پرداخت دریافت نکنید ، شکایت کیفری

امکان پذیر نیست. چک وعده داده شده کیفری نیست.