سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

سوال:ماده 66 قانون بیمه تامین اجتماعی چیست؟تبصره ماده 66 تامین

پاسخ: در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه ناشی از عدم  رعایت مقررات حفاظت فنی و عدم رعایت احتیاط لازم باشد یا بیماری ناشی از عدم رعایت بهداشت از سوی کا رفرما یا نماینده او باشد سازمان هزینه های غرامت معالجه و مستمری ها را پرداخت کرده و از کارفرما مطالبه می کند و طبق ماده 50 از کارفرما مطالبه می کند

سوال-تبصره 1 ماده 66 قانون تامین اجتماعی چیست

پاسخ- تبصر یک این ماده بیان می دارد کارفرما با پرداخت ده سال مستمری بری الذمه می شود

تبصره دو ماده 66 قانون تامین اجتماعی چیست؟

اگر بیمه شده مشمول  شخص ثالث باشد بیمه  مکلف است خسارات وارده را پرداخت کند

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)