انواع مجازت های مواد مخدر

 در این مقاله می خواهیم در خصوص انواع مجازات های مواد مخدر صحبت کنیم. شما می توانید جهت مشاوره با وکیل مواد مخدر با شماره 02186128670 تماس گرفته و مشاوره داشته باشید. از آنجایی که قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1367 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد  و موارد مختلفی به آن الحاق گردید لازم است در خصوص این مورد آگاهی بدست آورسم.

اصلاحات مجازات های مواد مخدر در چه مواردی است

مهمترین اصلاحات مواد مخدر در سال 1389 انجام شد و در تاریخ 1396/07/12 ماده 45 الحاقی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید  و در تاریخ بیست و سوم هشت هزار سیصد و نود شش لازم الجرا شد.از قوانی مرتبط با مواد مخدر آئین نامه اجرایی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاقیه های آن می باشد که در سال 1377 تصویب شد. همچنین قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آئین دادرسی کیفری و قانون جرائم نیروهای مسلح و قانون دادرسی الکترونیکی نیز در اینباره صحبت نموده اند.

در مورد سکوت قانون مجازات های مواد مخدر به چه صورت است.

در مواردی که قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان نموده طبق آن عمل می شود ولی اگر قانون در این خصوص سکوت کند به عمومات مقررات جزایی رجوع می شود. 

فهرست مواد مخدر برای قانون مجازات های مواد مخدر چیست.

فهرست کامل مواد مخدر و روانگردانها بر اساس تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب 1338 هیئت وزیرات و اصلاحات مربوطه در خصوص روان گردانها و قانون مربوط به روانگردانها مصوب 1354 می باشد.

از جهت تعیین مجازات تنها شش ماده مشمول قانون مواد مخدر است .سایر مواد روان گردان بر اساس قانون فوق الذکر می باشد.

مچازات های مواد مخدر در چه دادگاهی اعمال می شود.

طبق بند پ ماده 303 قانون آئین دادرسی کیفری جرائم مربوط به مواد مخدر و روانگردان ها  در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است و از سال 1394 کلیه جرائم مربوط به روانگردان ها در این دادگاه رسیدگی می شود.

نتیجه

جهت مشاوره و اخذ وکیل متخصص مواد مخدر می توانید با شماره 02186128670 تماس بگیرید.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)