سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

فهرست مطالب

قاضی دیوان عدالت اداری

ممکن است شما نیاز به وکیل در دیوان عدالت اداری داشته باشید. وکیل دیوان عدالت اداری باید به صورت تخصصی به این امر مشغول باشد.  به صورت تخصصی به مدت 9 سال وکالت در امور دیوان عدالت اداری را بر عهده دارند.قاضی دیوان عدالت اداری

آشنایی با کلیه مقررات دولتی و آرا صادره در دیوان عدالت اداری از ایشان یک وکیل متخصص و متبحر ساخته و ایشان می تواند به بهترین شکل در دیوان عدالت اداری برای بهترین نتیجه برای موکلین اقدام نماید.قاضی دیوان عدالت اداری

جهت اخذ مشاوره با دکتر امیر نجات می توانید با شماره واتساپ 09122888366 یا شماره 02186128670 گرفته و مشاوره حقوقی نمایید.

وکیل دیوان عدالت اداری
وکیل دیوان عدالت اداری

ویژگی های وکیل خوب در دیوان عدالت اداری

وکالت در دادگستری اداری نیاز به یک وکیل باتجربه و با تجربه دارد که با آگاهی کامل از قوانین و سازوکارهای قانونی و آگاهی کامل از قانون و آیین دادرسی دادگستری و صدها پرونده در این زمینه برخوردار است. کار کرده است

پرونده را جهت رسیدگی به شعبه ارسال کنید
پس از دریافت صورتحساب و پاسخ به شکایت و تهیه پرونده ، قرار ملاقات در دفتر برنامه ریزی شده و در موعد مقرر برای داوران شعبه ارسال می شود. قضات دفتر دادگستری اداری هرگونه تحقیقات یا اقدامی را که از نظر آنها ضروری است از قوه قضاییه و مقامات اداری انجام داده اند

، انجام داده اند و حتی در این زمینه مجاز به اعطای راه حل های قضایی هستند.
همچنین مطابق ماده 5 آیین نامه عدالت اداری ، در صورت درخواست شعب دفتر دادگستری اداری ، کلیه واحدهای دولتی ، شهرداریها و سایر نهادهای دولتی و مقامات دولتی موظفند اسناد و پرونده های درخواستی را ظرف مدت یک ماه ارسال نمایند و در صورت امکان هم کتبی. برای اعلام به دیوان عدالت اداری ، اگر مجرم نتواند مجازاتهای مقرر در قانون را رعایت کند ،

شعبه محکوم به تعلیق موقت خدمات عمومی از یک ماه تا یک سال خواهد بود.

دادگاه بدوی صادر شده توسط دادگستری اداری
در صورت صلاحدید قضات دادگاه تجدیدنظر اداری ، تجدیدنظر توسط شعبه های پایین دیوان عدالت اداری معروف است که به دادگاه عدالت اداری معروف است و این امر معمولاً مستلزم تخلف یا ابطال تصمیم تجدیدنظر است.یا اقدام یا شاکی موظف است حقوق خود را بازیابد یا دادخواست را رد کند.

اطلاعیه دادگاه عدالت اداری

پس از طرح دعوی ، طرفین یا مشاور حقوقی آنها مطلع می شوند.
دسترسی به دادخواست نیز از طریق نمایندگان استانی دیوان عدالت اداری یا سامانه صنعا امکان پذیر است.

ورود شخص ثالث در دیوان عدالت اداری
ورود و ورود شخص ثالث در دیوان عدالت اداری منوط به مقررات آیین دادرسی مدنی است و اگر دادخواست در دیوان عدالت اداری برای شخص ثالث مضر باشد و ورود شخص ثالث مجاز است ، مقررات و مراحل ورود شخص ثالث ، اعتراض شخص ثالث ، و شهادت و شهادت در دادگاه قانون اداری مطابق با آیین دادرسی مدنی است و علاوه بر اینکه حکم در دادگاه قابل اثبات است ، دیوان عدالت اداری می تواند حکم صادر کند تا تعیین پرونده دوم تجدید نظر در احکام اولیه دیوان عدالت اداریکلیه دادخواستهای رسیدگی شده توسط شعبه های پایین دیوان عدالت اداری ظرف مدت 7 روز از ابلاغ قابل طرح است.طبق ماده 5 آئین نامه و آیین دادرسی دادگاه بدوی ، کلیه تصمیمات دادگاه بدوی قابل تجدیدنظر است.
این تجدیدنظر باید در فرم تجدیدنظر دادگاه تجدیدنظر ثبت شود و پس از تأمین هزینه تجدیدنظر ، دادگاه تجدیدنظر

دادگاه تجدید نظر در دیوان عدالت اداری

جهت تجدیدنظر در یکی از شعب تجدیدنظر ، به شعبه یا دبیرخانه دادگاه تقسیم شده است. رجوع به
شعبه تجدیدنظر پس از مبادله صورتحساب ، دادخواست صادر خواهد کرد.
اگر هیئت استیناف تجدید نظر را تشخیص ندهد ، حكم شعبه مقدماتی را تأیید می كند ، در غیر این صورت می تواندتخلف كند

و پس از بررسی اساسی تجدیدنظر ، علاوه بر این ، اگر حكم مقدماتی شعبه مقدماتی نیز درج شده باشد.

خطاهایی مانند قلم بی هدف؛ خطای غلط یا تایپ کردن ، پس از تصحیح آن را تأیید کنید.
این حکم به طرفین و مشاور حقوقی آنها که در پرونده دیوان عدالت اداری تشکیل پرونده داده اند ، ابلاغ خواهد شد.
انتخاب یک وکیل خوب و خبره در دادگاه تجدیدنظر دادگاه و مراجعه به یک وکیل متخصص در دادگاه تجدیدنظر باعث افزایش موفقیت در این پرونده خواهد شد.
پرونده های قبل از دیوان عدالت اداری نشان می دهد که بیشتر پرونده های بدون وکالت در دیوان عدالت اداری منجر به عدم موفقیت و رد پرونده شده است. هرگز فراموش نکنید که آژانسها و نمایندگی های موجود در شکایت شما از دانش و تجربه کافی برای طرح شکایت برخوردار هستند

و سالها تجربه دارند ، بنابراین رسیدگی به آنها کار آسانی نیست و نیاز به وکلا باتجربه با تجربه و تجربه در دیوان دادگستری دارد.

این امر مسدود شده است که همه راه های ممکن برای رسیدگی به این پرونده توسط نمایندگان ادارات و سازمان ها

در شکایت مسدود شود.نیاز به وکیل در پرونده های دادگستری اداری بسیار فوری است و باید نادیده گرفته شود.

نتیجه گیری: برای مشاوره و موفقعیت در پرونده خود با ما تماس بگیرید : 02186128670