سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

فهرست مطالب

جهت تعیین وقت مشاوره با دکتر امیرنجات به  واتساپ شماره 09122888366 یا 02186129208  پیغام دهید . جهت تنظیم عریضه آنلاین نیز به همین شماره واتساپ نمایید.

مقدمه

در مقاله پیش در مورد تنظیم شکوائیه مطالبی ارائه شد. در این مقاله پیرامون تنظیم دادخواست مطالبی ارزنده ذکر می شود

الف-تنظیم در برگه های چاپی مخصوص

(عنوان :عریضه نویسی- تنظیم لایحه و شکوائیه)

طبق ماده 51 قانون ائین دادرسی مدنی دادخواست باید در برگه های چاپی مخصوص نوشته شود.  در حال حاضر دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال میگررد و قطعا این شرایط را دارد.

ب- تنظیم به زیان فارسی

دادخواست باید به زبان فارسی تنظیم گردد.

ج- امضاء دادخواست

(عنوان :عریضه نویسی- تنظیم لایحه و شکوائیه)

دادخواست باید به امضاء شاکی یا وکیل وی برسد.

د- درج تاریخ تقدیم دادخواست

تاریخ تقدیم دادخواست به دفتر تاریخ اقامه دعوا محسوب می شود.

ه- نام و مشخصات خواهان و خوانده

لایحه و عریضه
لایحه و عریضه

ر-تعیین خواسته و بهای آن

(عنوان :عریضه نویسی- تنظیم لایحه و شکوائیه)

خواسته خواهان باید در دادخواست مشخص باشد . اگر خواسته مبلغ بود عین آن نوشته می شود و اگر خواسته مال بود باید مقوم شود. مقوم یا باید به 21000000 باشد تا در صلاحیت دادگاه قرار گیرد یا زیر این مبلغ که در صلاحیت شورا قرار می گیرد.

ز- تعهدات یا جهات دیگر استحقاق خواهان

سبب دعوی خواهان باید نوشته شود و ننوشتن آن با عث اخطار رفع نقص از طرف دادگاه می شود.

س- آنچه مدعی از دادگاه درخواست دارد

منظور خواسته مدعی در قسمت دادخواست است که باید بسیار فنی و دقیق نوشته شود و در شرح دادخواست پیشنهاد می شود تنظیم عریضه را به وکیل مربوطه بسپارید.

 

لایحه نویسی 

در تنظیم لایحه نیز رعایت موارد فنی ضرورت دارد . به طور کلی بهترین لایحه لایحه ای است که اولا به زبان ساده نوشته شود ثانیا از ذکر موارد یا خاطره نویسی ماجرا بپرهیزید چرا که باعث صدمه زدن با اصل دادخواست یا لایحه می شود . البته در مواردی لازم است که مختصری در باره سابقه ماجرا نوشته شود. همچنین تا می توانید از مواد قانون و نظریات مشورتی مشابه در لایحه خود استفاده نمایید.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)