طلاق توافقی بدون مشاوره-طلاق توافقی به در خواست زوجه

فهرست مطالب

طلاق توافقی بدون مشاوره -طلاق توافقی بدون مشاوره-طلاق توافقی به در خواست زوجه

یکی از موارد طلاق،طلاق توافقی می باشد. طلاق توافقی یعنی این که زن و مرد بر سر طلاق با هم توافق داشته باشند. و هم بر سر حقوق مالی زوجه و مسائل حضانت. این طلاق در صورتجلسه دادگاه قید می گردد و طلاق توافقی نام دارد.در حال حاضر وزارت دادگستری با توجه به اینکه امار طلاق بسیار بالا رفته جهت کاهش آمار طلاق بحث انجام مشاوره با تعداد جلسات مشخص را مطرح نموده.

در اصطلاح زوج و زوجه را به مراکزی تحت عنوان مراکز قربال گری می فرستند و در این مراکز است که آنها با مشاوره روانشناسی طی 10 جلسه حداکثر مشاوره می شوند و اگر این موضوع میسر نشد،وروانشناس نظر داد که آنها به درد هم نمی خورند می توانند از یکدیگر طلاق بگیرند.

البته جلسات مشاوره قبلا هم بود. یعنی ابتدا دادگاه در پرونده های طلاق توافقی موضوع را بررسی می کرد و به مشاور ارجاع می داد و مشاور مهر تائید می زد و دادگاه حکم طلاق را صادر می نمود.

لیکن در حال حاضر تنها تفاوتی که با مسائل قبلی کرده این است که طلاق توافقی با جلسات مشاوره بیشتری همراه است

چگونگی طلاق توافقی بدون مشاوره

در حال حاضر موضوع مشاوره برای استان تهران و چند استان دیگر مطرح است. بنابر این اگر زوج و زوجه بخواهند بدون مشاوره طلاق توافقی صورت گیرد و اصطلاحا موضوع طلاق سریع تر انجام پذیرد باید به آن شهرستانها مراجعه نمایند.

امور فوق را می توانید به موسسه ما بسپارید. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02186129208 تماس حاصل نمایید.

طلاق توافقی به درخواست زوجه

همانطور که قبلا هم مطرح شد زوجه حق طلاق ندارد و آنچه تحت عنوان طلاق توافقی به درخواست زوجه مطرح می شود بحث اصطلاحی طلاق توافقی نیست.

لیکن زن می تواند دادخواست طلاق توافقی را طرح کند و اگر شوهر با آن موفقت نمود طلاق توافقی انجام می پذیرد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص طلاق توافقی و نحوه انجام آن بر روی لینک زیر کلیک کنید.

طلاق توافقی

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با شماره 02186129208 تماس بگیرید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با شماره 02186129208 تماس بگیرید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با شماره 02186129208 تماس بگیرید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با شماره 02186129208 تماس بگیرید.

 

طلاق توافقی بدون مشاوره-طلاق توافقی به در خواست زوجه
طلاق توافقی بدون مشاوره-طلاق توافقی به در خواست زوجه
وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)