طلاق توافقی از طرف زن-طلاق توافقی از طرف مرد

فهرست مطالب

طلاق توافقی از طرف زن-طلاق توافقی از طرف زن-طلاق توافقی از طرف مرد-

یکی از موارد طلاق توافقی،طلاق توافقی از طرف زن می باشد. البته لازم به ذکر است زن حق طلاق ندارد و در مواردی که مرد راضی باشد می تواند طلاق بگیرید. بنابر این چیزی به عنوان طلاق توافقی از ناحیه زن وجود ندارد.

لیکن اگر زن دادخواست طلاق توافقی بدهد و مرد در جلسه دادگاه حاضر باشد و به طلاق رضایت دهد، موضوع طلاق توافقی محسوب می گردد.همچنین اگر مرد دادخواست طلاق  از ناحیه زوجه بدهد و مرد به طلاق راضی باشد، موضوع طلاق توافقی از ناحیه زوجه محسوب می شود و طلاق توافقی انجام می گیرد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد ماهیت طلاق توافقی بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

طلاق توافقی

طلاق توافقی از ناحیه مرد

همانطور که گفته شد مرد همیشه حق طلاق دارد و می تواند هر وقت بخواهد با تادیه حقوق مالی زن را طلاق دهد. بنابر این چیزی به عنوان طلاق توافقی از ناحیه مرد معنی ندارد. لیکن اگر مرد دادخواست طلاق دهد و زن هم به طلاق راضی باشد آنچه روی می دهد در اصطلاح طلاق توافقی گویند چرا که دادگاه در اینجا صورتجلسه تنظیم می نماید و این صورتجلسه به طلاق توافقی موسوم می باشد.

حال همانطور که قبلا هم بحث شد جهت طلاق توافقی جلسات مشاوره صورت می گیرد و جلسات مشاوره لازم است بنابر این لازم است این جلسات طی شود.

جهت اخذ هر گونه مشاوره در زمینه طلاق توافقی یا کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02186129208 تماس حاصل نمایید.

جهت اخذ هر گونه مشاوره در زمینه طلاق توافقی یا کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02186129208 تماس حاصل نمایید.

جهت اخذ هر گونه مشاوره در زمینه طلاق توافقی یا کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02186129208 تماس حاصل نمایید.

جهت اخذ هر گونه مشاوره در زمینه طلاق توافقی یا کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02186129208 تماس حاصل نمایید.

جهت اخذ هر گونه مشاوره در زمینه طلاق توافقی یا کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02186129208 تماس حاصل نمایید.

طلاق توافقی از طرف زن-طلاق توافقی از طرف مرد
طلاق توافقی از طرف زن-طلاق توافقی از طرف مرد

 

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)