طلاق از طرف مرد-طلاق از طرف زن-طلاق از شوهر معتاد

طلاق از طرف مرد

طبق قوانین و مقررات ایران مرد حق طلاق دارد و می تواند با مراجعه به دادگاه همسر خود را طلاق دهد. لیکن نظر به اینکه طلاق منوط به تادیه حقوق مالی زوجه است و حقوق مالی شامل مهریه و نفقه باشد،مرد یا باید آنرا نقدا به اجرای احکام پرداخت نماید و یا حکم تقسیط از دادگاه بگیرد.

بنابر این مرد می تواند هر وقت بخواهد همسر خود را طلاق دهد .

طلاق از ناحیه زن

طلاق از ناحیه زن شرایط متفاوتی دارد. بنابر این زن حق طلاق ندارد و اگر بخواهد طلاق بدهد باید یک سری شرایط را اثبات نماید. مثلا ثابت کند که مرد معتاد است یا نفقه نمی دهد یا بیش از 6 ماه از خانه خروج پیدا کرده است.

در اینصورت زن با اثبات این موارد می تواند طلاق بگیرد.

در حال حاضر رویه قضایی این است که ابتدا زن حکم نفقه یا ضرب و جرح یا اعتیاد را اثبات کند و سپس با اثبات آن طلاق بدهد. بنابراین زن ابتدا نمی تواند حکم بگیرد.

همچنین زن می تواند از مرد وکالت در طلاق بگیرد و آن وکالت را توکیل دهد به وکیل دادگستری و حکم طلاق بگیرد.

البته طلاق مبحث سخت و پیچیده ای است و نیاز به اخذ وکیل دارد.

جهت اخذ وکیل با دفتر ما به شماره 02186129208 تماس حاصل نمایید.

طلاق  از شوهر  معتاد

همانطور که در بالا گفته شد یکی از مواردی که زوجه می تواند طلاق بگیرد اثبات اعتیاد شوهر است. بنابر این زن ابتدا باید اعتیاد شوهر را ثابت کند و سپس طلاق بگیرد. البته زن می تواند دادخواست طلاق بدهد و یکی از موارد طلاق را اعتیاد شوهر ذکر نماید. ولی چنانچه شوهر در دادگاه حاضر نشود دعوی زن رد می شود.

جهت تعیین وقت مشاوره با شماره 02186129208 تماس بگیرید.

 

طلاق از طرف مرد-طلاق از طرف زن-طلاق از شوهر معتاد
طلاق از طرف مرد-طلاق از طرف زن-طلاق از شوهر معتاد
وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)