سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

فهرست مطالب

شماره تلفن دیوان عدالت اداری در مشهد

بسیاری از افراد نمی دانند که وقتی مقامات دولتی یا ادارات قانون را نقض می کنند به کجا مراجعه کنند تا

شکایت کنند زیرا هنگام مراجعه به سازمان های دولتی اطلاعات کافی از حقوق خود ندارند. بنابراین ، در این

مقاله وظایف دادگاه اداری و نقش شماره واتساپ وکیل دیوان عدالت اداری در مشهد در این موارد را بررسی خواهیم کرد.

شماره تلفن دیوان عدالت اداری در مشهد
شماره تلفن دیوان عدالت اداری در مشهد

 

 

 

 

 شماره وكيل دادگاه اداري مشهد

دیوان عدالت اصلی ترین مرجع قضایی رسیدگی به شکایات افراد علیه دستگاههای دولتی مانند

دستگاههای اجرایی و اجرایی کشور است و در تهران مستقر است.
به عبارت دیگر ، وکیل دادگاه برای رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم به مقامات دولتی ،

نهادها و مقررات مغایر با قانون ، شرع یا خارج از اختیارات مرجع صدور مجوز تشکیل شد.
ریاست دیوان عدالت را رئیس دادگستری بر عهده دارد.
هدف از تأسیس این اقتدار این است که مردم از حقوق خود استفاده کنند ، عدالت عمومی برقرار کنند

و مقرراتی را نقض کنند که با قوانین کشور و احکام شرع مغایرت داشته باشد.

تماس دادگاه اداری

طبق ماده 10 قانون دیوان عدالت صلاحیت این مرجع به شرح زیر است:
1- رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی
این شکایات را می توان در قلمرو مقامات دولتی یا واحدهایی که شامل وزارتخانه ها ، سازمان ها ، موسسات ،

شرکت های دولتی ، شهرداری ها ، سازمان تأمین اجتماعی ، سازمان ها و موسسات انقلابی و وابستگان آنها

هستند ، ثبت کرد.

2- رسیدگی به اعتراض و شکایت از تصمیمات نهایی کمیته های تحقیق و کمیسیون تخلفات اداری از قبیل

کمیسیون های مالیاتی ، هیئت حل اختلاف کار و کارفرما.

3- رسیدگی به شکایات قاضی و سایر کارمندان واحدها و موسسات ذکر شده در پرونده اول.

پرونده های خود را به وکیل دادگستری مشهد بسپارید

حهت تماس با دکتر محمد امیرنجات با شماره 09122888366 تماس بگیرید.