شماره تلفن دادگاه تجدید نظر دیوان عدالت اداری

ممکن است شما به دنبال شماره تلفن دادگاه فوق باشید.

در اینصورت می توانید با تلفن ثابت با شماره 02186128670 تماس گرفته و شماره تلفن دادگاه مربوطه را بدست آورید.

شماره تلفن دادگاه تجدید نظر دیوان عدالت اداری چیست

ممکن است شما به دنبال شماره تلفن دادگاه تجدید نظر دیوان عدالت اداری باشید.

در این صورت احتمال مشکلی در دادگاه تجدید نظر دیوان عدالت اداری دارید و نیاز به وکیل دیوان عدالت اداری دارید.

می توانید با مجموعه حقوقی ما به شماره 02186129208  تماس گرفته.

ما به صورت تخصصی در انواع دعاوی دیوان عدالت اداری ورود کرده

و می‌توانیم کار شما را در دیوان عدالت اداری به نحو احسن انجام دهیم.