شرط اسقاط کافه خیارات در قرارداد

اسقاط کافه خیارات

موضوعی که در اینجا مورد بحث هست عبارتی از تحت عنوان اسقاط کافه خیارات اگر ملکی را خریده باشید یا فروخته باشید یا قرارداد اجاره ملک ایران نوشته باشیم زیرا اون برگه خرید و فروش که ما بهش میگیم موبایعه نامه زیر برگه مبایعه نامه یه بندی هست که طرفین بدین وسیله مراتب اسقاط کافه خیارات خود را اعلام می‌کند.

این عبارت یک مقداری درکش سخت است ما این را می خواهم برای شما تجزیه و تحلیل کنیم اسقاط که می‌دانیم یعنی ساقط کردن و از بین بردن مثلاً شما اگر حقی دارید و حق خودتان را از بین ببرید یعنی حق خودتان را ساقط کردیم.

این خیلی دشوار نیست بحث دوم راجع به خیاط است  در واقع از بخش ما گرفته شده و به معنی اختیار است به عنوان مثال من یک معامله کردم اختیار این را دارند که این معامله را فسخ کنم من یک قراردادی را بستم قانونگذار به من این اختیار را دارد که این قرارداد را از بین ببرم خیارات دقیقاً به یک معنای عبارت برگرفته از اختیار است.

اختیار فسخ قرارداد خیارات در فقه ما بسیار مواردی هست که عنوان شده است مواردی هم در قانون مدنی ما عنوان شده و قاعده کلی این است که خیارات از جمله تدلیس عیب خیار قبل خیار تعذر تسلیم خیاطی که در قانون گفته بیان تک تک آنها دشوار است.

ولی به صورت کلی باید خدمتتون بگم که وقتی شما می‌خواهید اعلام کنید من اسقاط کافه خیارات کردم یعنی تمام حقوقی که احتمال دارد در این قرارداد باشه به عنوان مثال ملک را به من گروه کر ارزان فروختن یا این ملک یا این خونه یا این ماشین دچار یک ایراد ایراداتی از خیار عیب برای خریدار من وقتی می‌گویم من اسقاط کافه خیارات کردن یعنی تمام خیارات تمام حقوقی که در این خصوص دارم از خوشحالی نکردم پس دیگه حق فسخ معامله رو ندارم.

اگر شما اسقاط کافه خیارات را انجام دادید در واقع حق فسخ معامله را از خود را ساقط کردید ولی نکته ای که هست اینه که بعضی از موارد ما معامله‌ای را انجام دادیم ولی نمی دونستیم که این ایراد اساسی داره یا فریب خوردیم ملک را یک جوری به شما نشون دادم که انگاری ملکه نوساز ولی ملک ۱۰ سال است شما در اینجا فریب فردی آیا اسقاط کافه خیارات در این مثال ها راه داره یا نه این موضوع در قسمت های بعدی ارائه می‌دهیم و به صورت کلی در همین حد بدون که اسقاط کافه خیارات در واقع ساقط کردن حق افراد برای فسخ معامله در واقع و اسقاط کافه خیارات را نوشتیم ایرادی نمی تونیم اساس معامله بگیریم

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)