سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

سوال:شرایط دریافت مستمری از کار افتادگی کلی چیست؟

پاسخ: اگر فرد بیمه شده باشد و یر اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه ای  از کار افتاده کلی (66 درصد به بالا) شناخته شود بدون در نظر گرفتن میزان پرداخت حق بیمه مستحق دریافت مستمری از کار افتادگی کلی می شود.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)