سربازان فراری

در صورت تمایل به مشاوره نظام وظیفه با آقای دکتر نجات با شماره 9099072857 تماس حاصل نمایید.

سربازان در چه صورت فراری محسوب می‌شوند؟

انتشار در پنجشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹

سربازان در چه صورتی فراری محسوب خواهند شد؟به گزارش خبرنگار حوزه نظام وظیفه گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، برخی از مشمولان خدمت وظیفه عمومی درباره تنبیهات در نظر گرفته شده در قانون وظیفه عمومی برای مشمولان غایب سوالاتی دارند که در این گزارش پاسخ خواهیم داد.

مطابق قوانین موجود در ارتباط با سربازی و خدمت وظیفه عمومی، برابر ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی، مشمولان وظیفه غایبی که مدت غیبت اولیه آنان در زمان صلح تا سه ماه باشد، به سه ماه اضافه خدمت و چنانچه مدت غیبت آنان از سه ماه تا یک سال باشد، به شش ماه اضافه خدمت تنبیه می‌شوند.

همچنین مشمولانی که مدت غیبت اولیه آنان در زمان صلح از یک سال تجاوز کند، علاوه بر شش ماه اضافه خدمت، فراری محسوب شده و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)