روانشناس افسردگی-بهترین روانشناس افسردگی

فهرست مطالب

 چنانچه به دنبال مشاور افسردگی-مشاور افسردگی خوب هستید پیشنهاد ما خانم سپیده شلبیری دوره دکتری بالینی میباشد جهت تعیین وقت مشاوره با شماره 02186129208 یا 09125183134    تماس بگیرید.

ديدگاه شناختي در افسردگي:

گاهي در موقعيت هايي قرار ميگيريم كه فشارهاي فرواني به ما وارد ميشود و براي غلبه بر آنها هيچكاري از دستمان بر نمي آيد و ناگزير حالت درماندگي پيدا ميكنيم و در نتيجه گرفتار افسردگي ميشويم.

ریشه افسردگی

روانشناس افسردگی-بهترین روانشناس افسردگی

در سال ١٩٧٤ بعضي از روانشناسان اعلام كردند كه ريشه افسردگي درماندگي است.يعني ما وقتي در برابر مشكلي هر تلاشي ميكنيم به نتيجه نميرسيم و نتيجه پيوسته همان است كه بود . بنابراين احساس افسردگي و درماندگي ميكنيم . شناختي كه بين تلاش وهدف نتيجه اي وجود ندارد. مثال شخص بيكاري كه بارها و بارها به اداره ها و شركت ها مراجعه ميكند اما نتيجه همان است كه بود يعني بيكار است. و اگر شركتي هم پيدا شود تا به او كار بدهد ديگر باور نميكند چون نا اميدي و درماندگي در او ريشه كرده است.

موارد افسردگی

روانشناس افسردگی-بهترین روانشناس افسردگی
فردي در رويارويي با حادثه كوچكي افسرده ميشود در حالي كه براي فرد ديگر حوادث ناگوار زيادي اتفاق مي افتد ولي افسرده نميشود.
جواني كه زندگي خوبي دارد بخاطر رد شدن در كنكور دانشگاه اقدام به خودكشي ميكند در حالي كه جوان ديگري كه از لحاظ معيشتي وضع مناسبي ندارد و بارها هم در كنكور دانشگاه رد شده است ، روحيه سالم و مقاومي دارد.
فردي كه با همسرش اختلاف دارد يا طلاق گرفته است اقدام به خودكشي ميكند در حالي كه زن ديگري كه چندبار طلاق گرفته و در زندگي مشكلات زيادي دارد از روحيه خوبي برخوردار است.

نتایج دانشمندان

روانشناس افسردگی-بهترین روانشناس افسردگی
خلاصه دانشمندان طي تحقيقات خود به اين نتيجه رسيدند كه اين تفسير و برداشت ما از ناگوار ترين حوادث است كه مارا افسرده يا غير افسرده ميكند.
حوادث و فشارهاي رواني به خودي خود نميتواند مارا افسرده كند ، اينكه ما چه برداشتي از حوادث داريم ، اهميت بسياري دارد.

 روانشناس افسردگی-بهترین روانشناس افسردگی
روانشناس افسردگی-بهترین روانشناس افسردگی

مثلث افسردگی

روانشناس افسردگی-بهترین روانشناس افسردگی

از آن پس روانشناسان روي برداشت و تفسير افراد از وقايع و موقعيت ها كار كردند و به مثلث افسردگي رسيدند.

بر اساس اين ديدگاه ( مثلث افسردگي) ، اگر فردي در مثلثي گير كند كه يك راس آن دروني سازي و راس دوم آن كلي كردن و تعميم دادن و راس سوم آن هميشگي است ، بدون شك به افسردگي مبتلا ميشوند.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)