سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

فهرست مطالب

جهت تعیین وقت مشاوره با دکتر امیرنجات به  واتساپ شماره 09122888366 یا 02186129208  پیغام دهید . جهت تنظیم عریضه آنلاین نیز به همین شماره واتساپ نمایید.

مقدمه

عقد ازدواج ممکن است به عللی به جداییمنجر شود و زوجه یا زوج به فکر طلاق بیافتند در اینصورت باید از مطالب مربوط به طلاق آگاهی لازم را داشته باشند.

انواع دعاوی طلاق چیست ؟

(عنوان:دفتر طلاق -وکیل طلاق-وکیل طلاق توافقی)

یکی از دعاوی مربوط به طلاق، طلاق توافقی است  یکی طلاق از ناحیه زوجه .

الف- طلاق توافقی

(عنوان:دفتر طلاق -وکیل طلاق-وکیل طلاق توافقی)

به اینصورت که مرد راضی به طلاق دادن زن می شود و هردو طی یک دادخواست درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش می کنند و پس از صدور گواهی عدم امکان سازش توسط دادگاه به اتفاق هم به  محضر طلاق می روند و صیغه طلاق جاری می شود و طلاق نامه دریافت می کنند. این نوع طلاق طلاق خلع محسوب می شود و مرد در مدت عده حق رجوع ندارد.

در این طلاق دادگاهها مکلفند ابتدا زوجین را نزد مشاور بفرستند و پس از تایید مشاور حکم طلاق صادر می گردد. همچنین در صدور حکم طلاق بایستی کلیه حقوق مالی زوجه تعیین و تکلیف شود و چون طلاق از نوع خلع می باشد با اختیار زوجه قبول زوج میزانی از مهریه بخشیده شود . تکلیف فرزند مشترک نیز در دادنامه طلاق معلوم می گردد. پس از ان طرفین می توانند به دفتر خانه طلاق مراجعه نمایید و صیغه طلاق جاری گردد.

نوع دیگری از طلاق توافقی اینگونه است که مرد در دفترخانه اسناد رسمی به زن  وکالت در طلاق دهد که خود را مطلقه سازد . در اینصورت زن می تواند وکالت مرد را به وکیل دادگستری توکیل دهد و دادخواست طلاق توافقی بدهد.

طلاق توافقی
طلاق توافقی

ب- طلاق از ناحیه زوجه

(عنوان:دفتر طلاق -وکیل طلاق-وکیل طلاق توافقی)

همه می دانیم  که در قانون ایران زن حق طلاق ندارد.بنابر این اگر زن بدون  رضایت شوهر بخواهد طلاق بگیرد باید دعوی طلاق از ناحیه زوجه مطرح نماید. لازمه پیروزی در این طلاق این است که زن قبلا مواردی همچون ضرب و شتم و عدم پرداخت نفقه را ثابت کرده باشد. همچنین است که اگر ثابت کند مثلا مرد بیش از 6 ماه ترک منزل نموده یا اعتیاد دارد. موارد طلاق از ناحیه زوجه  در سایر مقالات ما آورده شده که میتوانید مطالعه نمایید.

 

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)