سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

سوال:دستمزد بیمه شده در ایام بیماری به چه میزان می باشد؟

جواب-غرامت دستمزد بیمه شده ای که همسر یا پدر یا مادر یا فرزند تحت تکفل داشته باشد سه چهارم آخرین حقوق وی می باشد.

غرامت دستمزد بیمه شده ای که همسر یا فرزند یا پدر یا مادر تحت تکفل نداشته باشد دو سوم آخرین حقوق وی خواهد بود مگر اینکه بیمه شده تحت بیمه تامین اجتماعی بستری شده باشد که یک دوم آخرین حقوق وی خواهد بود

لازم به ذکر است غرامت دستمزد از اولین روزی محاسبه می شود که بیمه شده بر اثر حادثه قادر به انجام کار نباشد.

چنانچه بیمه شده بی کار باشدو بستری نباشد از روز چهارم حادثه غرامت محاسبه می شود. و تا زمانی که فرد طبق قانون از کار افتاده شناخته شود غرامت ادامه خواهد یافت

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)