سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

 

دادخواست صدور قرار تامین دلیل به دلیل تغییر شغل

مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل  

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك

خواهان

           1
خوانده          
وكيل يا نماينده قانونى          
تعيين خواسته وبهاي آن   تقاضای صدور قرار تامین دلیل تغییر شغل محل کسب
دلايل ومنضمات دادخواست     1- کپی قولنامه
   رياست محترم شوراي حل اختلاف ……

با سلام، احتراما به استحضار ميرساند:

بر اساس قرارداد اجاره مورخ (روز/ماه/سال)خوانده/خواندگان در……….باب واحد تجاري پلاك ثبتي ……../……بخش ……..به جهت شغل………يد استيجاري دارند، نظر به اينكه وفق بند……..قرارداد، خوانده/خواندگان مجاز به تغيير شغل نبوده و صراحتا از اين اقدام منع شده اند و خوانده /خواندگان  از اين توافق قراردادي تخلف نموده و شغل تعيين شده در قرارداد را تغيير داده و در حال حاضر از مورد اجاره به عنوان محل ……استفاده ميكنند فلذا به استناد ماده١٤٩ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي انقلاب در امور مدني صدور قرار تامين دليل با جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري جهت ضبط دلايل مورد استدعاست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 محل امضاء – مهر – انگشت  

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)