الزام به رفع اثر از چک های برگشتی بانک دولتی

در این مقاله دادخواست الزام به رفع اثر از چک های برگشتی توضیح داده می شود.

همچنین شما می توانید جهت مشاوره دیوان  با شماره 02186128670 تماس حاصل نمایید.

رياست محترم ديوان عدالت اداري
باسلام

احتراماً به استحضار مي رساند مطابق ……………………… (قوانين و مقررات مربوط) بانك …………….. مكلف به رفع اثر از چك هاي برگشتي مي باشد. بانك مزبور علي رغم تكليف قانوني مقرر و استحقاق و درخواست اينجانب، از چك برگشتي اينجانب رفع سوء اثر ننموده است و كه اين امر منجر به ممنوع الخروجي اينجانب شده است و اين امر مغاير ……………. ( قوانين و مقررات مربوط) مي باشد. بنا مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارك ابرازي، رسيدگي و صدور راي مبني بر الزام مشتكي عنه به رفع اثر از چك هاي برگشتي و رفع ممنوع الخروجي مورد استدعا است.

باتشكر