دادخواست اعتراض به هیئت تخلفات کارکنان نیرو های مسلح

باتشكررياست محترم ديوان عدالت اداري
باسلام

احتراماً، به استحضار مي رساند راي صادره از هيأت‌ بدوي/تجديدنظر انضباطي رسيدگي به شكايات و تخلفات كاركنان

نيروهاي مسلح موضوع ماده 2 قانون تشكيل هيأت هاي انضباطي رسيدگي به شكايات و تخلفات كاركنان نيروهاي مسلح

مصوب 1396 ، به شماره ………… مورخ ………..، مبني بر ……………………………، با توجه به ادله و مدارك ابرازي، مغاير

قوانين و خارج از حدود اختيارات و صلاحيت هاي قانوني اين هيات مندرج در قوانين مربوط مي باشد و منجر به تضييع

حقوق اينجانب گرديده است.دادخواست اعتراض به هیئت تخلفات کارکنان نیرو های مسلح

بنابر مراتب فوق، رسيدگي و صدور راي مبني بر نقض راي معترض عنه هيأت‌ بدوي/

تجديدنظر انضباطي رسيدگي به شكايات و تخلفات كاركنان نيروهاي مسلح ، مورد استدعا است.دادخواست اعتراض

به هیئت تخلفات کارکنان نیرو های مسلح

باتشكر

جهت مشاوره دیوان ، مشاوره طلاق توافقی با شماره 02186128670 تماس حاصل نمایید.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)