سایت حقوقدان وکیل دادگستری

گروه وکلای حقوقدان

دادخواست اعتراض به هیئت تخلفات کارکنان نیرو های مسلح

باتشكررياست محترم ديوان عدالت اداري
باسلام

احتراماً، به استحضار مي رساند راي صادره از هيأت‌ بدوي/تجديدنظر انضباطي رسيدگي به شكايات و تخلفات كاركنان

نيروهاي مسلح موضوع ماده 2 قانون تشكيل هيأت هاي انضباطي رسيدگي به شكايات و تخلفات كاركنان نيروهاي مسلح

مصوب 1396 ، به شماره ………… مورخ ………..، مبني بر ……………………………، با توجه به ادله و مدارك ابرازي، مغاير

قوانين و خارج از حدود اختيارات و صلاحيت هاي قانوني اين هيات مندرج در قوانين مربوط مي باشد و منجر به تضييع

حقوق اينجانب گرديده است.دادخواست اعتراض به هیئت تخلفات کارکنان نیرو های مسلح

بنابر مراتب فوق، رسيدگي و صدور راي مبني بر نقض راي معترض عنه هيأت‌ بدوي/

تجديدنظر انضباطي رسيدگي به شكايات و تخلفات كاركنان نيروهاي مسلح ، مورد استدعا است.دادخواست اعتراض

به هیئت تخلفات کارکنان نیرو های مسلح

باتشكر

جهت مشاوره دیوان ، مشاوره طلاق توافقی با شماره 02186128670 تماس حاصل نمایید.

وكيل طلاق توافقي در صادقيه|وكيل طلاق در صادقيه

طلاق توافقی

فوری (10 روزه)